Riigikontroll kui tööandja

Maris Vaino | 04.12.2019 | 15:19

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

Riigikontroll annab tööd ligikaudu üheksakümnele inimesele, pea kolmveerand neist on seotud otsese audititööga, ülejäänud neljandik toetab audititegevusi ning korraldab üldjuhtimist. Töötajate keskmine vanus on 41 aastat ning suurim on 31–40-aastaste teenistujate vanuserühm (40%). Töötajatest ligi 2/3 on naised.

Riigikontrolli pikaajalise edu tagavad meie töötajad oma eetiliste väärtushoiakutega, teadmiste, oskuste, kogemuste ja algatusvõimega. Riigikontrollis töötavad kogemustega, professionaalsed ja sõltumatud inimesed, kes hoolivad riigist ja tahavad panustada selle arengusse.

Riigikontrollis töötades on võimalus mõjutada riigi ja organisatsiooni arengut, pälvida usaldust ja suurendada vastutust, arendada auditeerimisoskust ning valdkonna tundmist.

Riigikontroll väärtustab oma töötajaid, luues neile head töötingimused ning -keskkonna:

  • Riigikontrollis väärtustatakse paindlikku töökorraldust – rakendatakse paindlikke töövorme nagu libisev graafik ja kaugtöö.
  • Riigikontrollis panustatakse oma inimeste igakülgsesse arendamisse ning oma töötajate osalemist mitmesugustes riiklikes ja rahvusvahelistes töörühmades, stažeerimist ning rotatsiooni teistes organisatsioonides ja riikides ning pakutakse muid arendusvõimalusi.
  • Riigikontrollis soodustatakse eelkõige ajaliste võimaluste loomise abil oma töötajate õpinguid nii magistri- kui ka doktoriprogrammis, samuti muud akadeemilist või eksperditegevust väljaspool organisatsiooni, kui see ei kahjusta Riigikontrolli huve või toimetulekut, vaid soodustab pikaajalise tulemusliku töösuhte teket.
  • Riigikontroll hoolitseb oma töötajate heaolu ja tervise eest – tagatud on tervislik ja keskkonnasäästlik töökeskkond ning mitmekesine töötervishoiuteenus, samuti toetatakse sporditegemist.

 

  • Postitatud: 04.12.2019 15:19
  • Viimane muudatus: 10.03.2020 13:07
  • Viimane ülevaatus: 10.03.2020 13:07

Lisamaterjalid

Dokumendid

Välislinke