Keda ootame tööle Riigikontrolli

Maris Vaino | 04.12.2019 | 15:06

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

Riigikontroll püüdleb selle poole, et iga Riigikontrolli töötaja oleks motiveeritud, sõltumatu ja asjatundlik professionaal, kes on riigi ja Riigikontrolli arengust ning heast käekäigust huvitatud samavõrd kui enda omast, kes on valmis jagama kogemusi ning tegema koostööd.

Värbamisvajaduse selgumisel kaalutakse alati ka võimalikke sisekandidaate, samuti teavitatakse organisatsiooni uue liikme leidmise vajadusest, et anda olemasolevaile töötajaile võimalus soovitada usaldusväärseid kandidaate.

Üldised nõudmised kandidaatidele on sõltumatus, usaldusväärsus, kõrgharidus ja lai silmaring, valdkondlik või kutsealane tulemuslik kogemus ja asjatundlikkus, huvi riigi arengu vastu, eetilisus, võimekus ning õppimisvalmidus.

Riigikontroll aitab igati kaasa uute töötajate kohanemisele organisatsioonis. Uue töötaja sisseelamisel on abiks juhendaja ja hoolivad kolleegid. Samuti rakendatakse sisseelamisprogrammi ja seatakse katseajaks eesmärgid.

  • Postitatud: 04.12.2019 15:06
  • Viimane muudatus: 04.12.2019 12:30
  • Viimane ülevaatus: 04.12.2019 12:30