Töö riigikontrollis

Maris Vaino | 04.12.2019 | 13:49

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

Riigikontroll annab tööd ligikaudu kaheksakümnele inimesele, pea kolmveerand neist on seotud otsese audititööga, ülejäänud neljandik toetab audititegevusi ning korraldab üldjuhtimist. Töötajate keskmine vanus on 44 aastat ning suurim on 41–50-aastaste teenistujate vanuserühm (47%). Töötajatest ligi 2/3 on naised.

Riigikontrollis töötavad kogemustega professionaalsed ja sõltumatud inimesed, kes hoolivad riigist ja tahavad panustada selle arengusse.

Riigikontrollis koheldakse oma inimesi õiglaselt ja väärikalt ning oodatakse neiltki sedasama suhtumist. Teenistus Riigikontrollis seab inimestele suured nõudmised, igapäevane teenistus on korraldatud õiglaselt ja paindlikult.

Riigikontroll, väärtustades oma põhiseadusliku institutsiooni staatust, näeb oma teenistujaid sõltumatute ja lojaalsete ekspertidena ning peab oma tegevuse pikaajalise edukuse peamisteks tagajateks töötajaid nende eetiliste väärtushoiakutega, teadmiste, oskuste, kogemuste ja algatusvõimega.

  • Postitatud: 04.12.2019 13:49
  • Viimane muudatus: 06.02.2023 13:21
  • Viimane ülevaatus: 06.02.2023 13:21