Motivatsiooni- ja tasustamispõhimõtted

Maris Vaino | 1.11.2017 | 15:19

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print | Saada sõbrale

Peamiseks motivatsiooniteguriks peab Riigikontroll tööga kaasnevat võimalust mõjutada organisatsiooni ja riigi arengut, pälvida usaldust ja suurendada vastutust, arendada auditiprofessionaalsust ning saada auditivaldkonnas tunnustatud eksperdiks.

Riigikontroll väärtustab oma töötajaid, luues neile vajalikud ja ajakohased töötingimused. Töötajaile tagatakse tervislik töökeskkond ja rakendatakse võimaluse korral paindlikke töövorme nagu libisev graafik ja kaugtöö.

Riigikontroll toetab oma töötajate leitud võimalusi osaleda mitmesugustes riiklikes ja rahvusvahelistes töörühmades ja programmides. Tõstmaks töötajate kvalifikatsiooni ja töötulemuste kvaliteeti, teeb Riigikontroll rahvusvahelist koostööd, et pakkuda võimalust praktiseerida Euroopa riikide kontrolliasutustes ja keskseis institutsioonides.

Me soodustame eelkõige ajaliste võimaluste loomise abil oma töötajate õpinguid nii magistri- kui ka doktoriprogrammis, samuti muud akadeemilist või eksperditegevust väljaspool organisatsiooni, kui see ei kahjusta Riigikontrolli huve või toimetulekut, vaid soodustab pikaajalist tulemuslikku töösuhet.

Tagame töötervishoiuteenuste vahendamise ning pakume kulude osalise kandmise kaudu lisasoodustusi soovituslikel sporditreeningutel osalemiseks.

Riigikontrollis kehtivad ühtsed ja selged palga, lisatasu ning preemia maksmise põhimõtted, mis on palgajuhendina avalikud ja kättesaadavad kõigile nii organisatsioonis kui ka väljaspool.

Palgasüsteem seab tähtsaimaks palkade konkurentsivõime kui olulise teguri audiitorkonna sõltumatuse tagamisel. Süsteemi loomisel lähtutakse ametikohtade väärtusest, mida võrreldakse süstemaatiliselt objektiivsete palgauuringutega. Võrreldavate ametikohtade palgaraha määratakse fondina, konkreetse palga üle otsustab vahetu juht koos üldjuhiga, arvestades töötaja eeldusi ja tulemusi.

  • Postitatud: 1.11.2017 15:19
  • Viimane muudatus: 12.03.2019 12:51
  • Viimane ülevaatus: 12.03.2019 12:51

Lisamaterjalid

Dokumendid

Välislinke