Põhiväärtused ja eetikakoodeks

14.09.2011 | 13:59

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print | Saada sõbrale

Riigikontrolli põhiväärtused on väärtuste kogum, millest igaüht tähtsustatakse võrdselt ning mida järgivad kõik Riigikontrolli töötajad. Riigikontrolli põhiväärtused on seotud nii rahvusvaheliste ootustega kõrgeimatele auditiasutustele kui ka Riigikontrolli audiitori eetikakoodeksiga.

Põhiväärtused on:

Objektiivsus ja sõltumatus. Objektiivsuse põhimõte paneb igale audiitorile kohustuse olla õiglane, aus ja vaba huvide konfliktidest. Audiitor täidab oma teenistusülesandeid avalikes huvides ning kohustub vältima sekkumist nendesse küsimustesse, mis on seotud tema auditiväliste huvidega.

Kompetentsus ja hoolikus. Kompetentsuse säilitamine nõuab pidevat erialast enesetäiendamist. Audiitor ei tohiks jätta muljet, et tal on eriteadmised või kogemused, mida tal tegelikult ei ole. Audiitor on hoolikas nii auditit tehes kui ka selle üle järelevalvet ja kvaliteedikontrolli teostades, samuti auditiaruannet koostades. Auditeerimisel saadud info peab olema konfidentsiaalne.

Koostöö ja avatus. Audiitor väärtustab koostööd ning otsekohest ja tasakaalukat suhtlemist. Audiitor on avatud Riigikontrolli töö tulemuste jagamisel Riigikogule ning teistele sihtrühmadele. Auditeerimisel saadud info jagamine välistele osapooltele peab olema põhjendatud ja läbimõeldud. Audiitor on avatud Riigikontrolli-sisesteks aruteludeks oma töö tulemuste üle, et jagatud kogemuste abil parandada auditite kvaliteeti.

Ausus ja väärikus. Audiitori käitumine peab olema laitmatu igal ajal ja igas olukorras. Audiitoril tuleb endale teadvustada, et üldsuse usaldus ja respekt Riigikontrolli tegevuse suhtes sõltub iga audiitori tegevusest.

On loomulik, et iga ametnik järgib ka avaliku teenistuse eetikakoodeksit.
 

  • Postitatud: 14.09.2011 13:59
  • Viimane muudatus: 19.03.2018 18:00
  • Viimane ülevaatus: 19.03.2018 18:00

Lisamaterjalid

Dokumendid

Välislinke