Keda ootame tööle Riigikontrolli

13.10.2014 | 15:06

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print | Saada sõbrale

Püüdleme selle poole, et iga Riigikontrolli töötaja oleks sisemiselt motiveeritud, sõltumatu ja asjatundlik professionaal, kes on riigi ja Riigikontrolli arengust ning heast käekäigust huvitatud samavõrd kui enda omast, kes on valmis jagama kogemusi ning tegema koostööd kõikide kolleegidega.

Värbamisvajaduse selgumisel kaalutakse alati ka võimalikke sisekandidaate, samuti teavitatakse organisatsiooni uue liikme leidmise vajadusest ning otsinguprofiilist, et anda olemasolevaile töötajaile võimalus soovitada usaldusväärseid kandidaate.

Üldised nõudmised kandidaatidele on sõltumatus, usaldusväärsus, kõrgharidus ja kõrge haritus, valdkondlik või kutsealane tulemuslik kogemus ja asjatundlikkus, huvi riigi arengu vastu, eetilisus, võimekus ning arenguvõimelisus.

Riigikontroll aitab igati kaasa uute töötajate kohanemisele organisatsioonis. Uue töötaja sisseelamisel on talle abiks määratud juhendaja, sisseelamisprogramm, katseaja eesmärgistatus ning kõikide kolleegide hooliv suhtumine.

 

  • Postitatud: 13.10.2014 15:06
  • Viimane muudatus: 19.03.2018 18:01
  • Viimane ülevaatus: 19.03.2018 18:01