Valitsuskommunikatsiooni põhiväärtused

14.12.2009 | 10:35

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

Kuigi Riigikontroll ei ole valitsusasutus, lähtub Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistus 2002. aastal sõnastatud valitsuskommunikatsiooni põhiväärtustest:

VALITSUSE INFOTÖÖTAJA OLEMASOLU MÕTE. Me ei tööta kunagi üksi ega omaette maailmas. Igal valitsuse teol on tulemused ja tagajärjed, mis mõjutavad ühiskonda, kodanikke, ettevõtteid ja organisatsioone. Sellepärast peab info edastamine ja kättesaadavaks tegemine kuuluma igasuguse valitsuse tegevuse juurde selle planeerimisest lõpliku elluviimiseni.

AVATUS. Me mõistame, et valitsus on avatud organisatsioon, millel pole saladusi ühiskonna liikmete ees. Me lähtume informatsiooni edastades seisukohast, et igasugune teave, mis pole kuulutatud riigisaladuseks ega salastatud mõnest muust seadusest tulenevalt, on avalik.

PÕHJENDATUS. Igal valitsuse teol on olemas põhjused ja põhjendused ning me teame, et oleme alati kohustatud neid esitama.

ENESEKRIITIKA. Oma tegevust põhjendades lähtume seisukohast, et kui selgitustest aru ei saada, tuleb kõigepealt suhtlemisviga otsida selgitaja poolelt. Oma partnereid kuulates aga katsume neid alati lõpuni mõista.

ARVESTAMINE. Me anname endale aru sellest, et meie tööst sõltub paljude inimeste igapäevane heaolu, sellepärast me küsime ühiskonna esindajatelt nõu, kuidas oma tööd paremini teha.

AUSTUS. Me ei räägi kunagi halba oma partneritest ja sihtrühmadest. Kui meile ei meeldi meie koostööpartnerid, peaksime tõsiselt mõtlema, kas oleme valinud õige ameti.

VÕRDSUS. Me mõistame, et infot tuleb edastada kõigile partneritele võrdselt, eelistamata üht osapoolt teisele.

VASTUTUS. Suheldes avalikkusega anname endale aru, et me esindame oma organisatsiooni, mitte iseennast. Me mõistame, et selle järgi, mida me väidame, arvame või teeme, hinnatakse meie organisatsioone, meie kolleege, meie tegusid.

AUSUS. Me ei valeta. Kui me vastust ei tea, siis tunnistame seda ja ütleme, millal oskame küsitu kohta rohkem infot anda. Samuti tunnistame tehtud vigu, põhjendades, miks viga tehti ja kuidas sellest tulevikus hoidutakse.
 

  • Postitatud: 14.12.2009 10:35
  • Viimane muudatus: 19.05.2010 14:34
  • Viimane ülevaatus: 19.05.2010 14:34