Soovitage auditit, teatage kuritarvitustest

Riigikontroll on huvitatud teie arvamusest, millised on probleemid, mis riigielu eri valdkondades tegutsejaid enim takistavad. Samuti soovime teada, mida oodatakse Riigikontrollilt. Sellega aitate Riigikontrollil olla ühiskonnale maksimaalselt kasulik, andes ühtlasi väärtuslikku alusmaterjali meie auditite kavandamiseks.
Saabunud mõtted ei jää tähelepanuta, need jõuavad Riigikontrolli peakontrolörideni, kes kasutavad seda infot Riigikontrolli tegevuse planeerimiseks.
Allpool toodud küsimustikust ei pea vastama kõigile küsimustele, kuid peaksite olema oma mõtetes võimalikult konkreetne ning lisama täpsustamiseks konkreetseid näiteid.
Riigikontroll austab veebilehe külastajate privaatsust, edastatud mõtted ning isikuandmed ei jõua avalikkuse ette, vaid ainult Riigikontrolli sisekasutusse, kus nendega käiakse ümber diskreetselt. Kui teie edastatud infos on kuriteo või väärteo tunnused, edastab Riigikontroll info pädevale ametiasutusele – politseile, kaitsepolitseile vms.

 


Maksimaalne lisatava faili suurus: 3000KB

Kuigi see ei ole kohustuslik, võivad Riigikontrollile osutuda kasulikuks ka teie kontaktandmed, kui on vaja midagi täpsustada või saada lisainfot. Teie kontaktandmed ei ilmu Riigikontrolli avalikesse registritesse, vaid jõuavad ainult teie edastatud infoga tegelevate ametnikeni.

CAPTCHA image
Sisestage palun ülalpool olev turvakood