Fotod Saksamaa kõrge autasu - Teeneteordeni Suure Teeneteristi - üleandmisest Mihkel Oviirile

Saksa suursaadik Julius Bobinger andis 28.01.2008, Saksamaa Liitvabariigi presidendi nimel riigikontrolör Mihkel Oviirile üle Saksamaa Liitvabariigi Teeneteordeni Suure Teeneteristi.

Saksamaa Liitvabariik soovib autasuga tunnustada isikuid, kes on pärast Eesti iseseisvuse taastamist 1990ndatel aastatel kaasa aidanud nii õiguspoliitiliste struktuuride ülesehitamisele kui ka kahepoolsete suhete tihenemisele Eesti ja Saksamaa vahel. Suursaadik tunnustas Mihkel Oviiri tema isikliku panuse ja põhimõttekindla pühendumise eest. Saadik märkis, et Oviiri tegevust saatis tihe koostöö Saksamaa Liitvabariigi institutsioonidega, Saksa Rahvusvahelise Õiguskoostöö Fondi, mitmete liidumaade õigusametkondade ning Saksamaa justiitsministeeriumiga.

Tagasi