Pilte kallasradade kasutamist käsitleva auditi juurde

Näiteid maastikule paigaldatud siltidest ja märkidest, mis Riigikontrolli audiitoritele auditi käigus silma torkasid.

Fotode pikemad allkirjad leiab lisatud failist.

Tagasi