Riigikontrolli blogi

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Kõik aastad

Rahandusministeerium saaks mõjusamalt rakendada hoobasid riigile kuuluvate ettevõtete võlariskide maandamiseks

24.05.2024 | Dmitri Teras, audiitor

Rahandusministeeriumil oleks aeg olla valmis laskma käiku hoobasid, millega mõjusamalt ennetada riigile kuuluvate ettevõtete võlariske ning vajaduse korral kiirelt sekkuda, kasutades oma hinnanguid olukorrale. Ehkki Rahandusministeerium loodab riskide maandamisel riigi äriühingute juhatuste ja nõukogude igapäevasele tegevusele ning pangalaenude puhul pankade seatud piirangutele, ei tarvitse neist piisata. Kui riik ei hoia silma peal, kasvab ülelaenamise risk – ootuses, et probleemide korral päästetakse ettevõte maksumaksja rahaga. Kui mõnel riigi äriühingul peaks võlatase lähenema kriitilise piirini või selle piiri ületama, ei jõua Rahandusministeerium õigel ajal reageerida, sest tema käsutuses olevad meetmed on piiratud. Rahandusministeerium on seni pigem hoidunud riigi äriühingute omakapitali osakaalu konkreetsest nõudmisest, sest hindamiskriteeriumid sisaldavad palju subjektiivseid elemente.

Loe edasi

Riigikontrolör Janar Holm: ministri käskkirjaga ei saa ümber vormida Riigikogus otsustatut

12.01.2024 |

TALLINN, 12. jaanuar 2024 - Riigikontrolör Janar Holm kommenteeris Haridus- ja Teadusministeeriumi kavatsust Vabariigi Valitsuse heakskiidul eirata riigieelarve seaduses konkreetselt fikseeritud toetuse kogusummat ning plaani suurendada Riigikogu otsustatud üldhariduskoolide pidamise toetussummat ministri käskkirjaga 5,35 miljoni euro võrra. "Kui Vabariigi Valitsus soovib suurendada kohaliku omavalitsuse üksuste üldhariduskoolide toetussummat, on see täiesti võimalik, kuid selleks on vaja esitada Riigikogule arutamiseks 2024. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu. Leian, et haridusministeeriumi leitud 5,35 miljonit ei saa kasutada ministeeriumi soovitud viisil enne, kui Riigikogus pole 2024. aasta riigieelarvet vastaval viisil muudetud. Küsimus ei ole eesmärgis õpetajate palgaraha suurendada või Riigikontrolli tähenärimises, vaid põhimõtte rikkumises, et teatud riigieelarve otsused on seadusandliku võimu teha."

Loe edasi