Riigikontrolli blogi

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Kõik aastad

Janar Holm: raha peab olema õigel eelarvereal, vastutus ei tohi hajuda

05.12.2022 |

TALLINN, 5. detsember 2022 – Riigikontrolör Janar Holm avaldas Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni erakorralisel istungil arvamust, et siseministeeriumi planeeritud regionaalsed rahaeraldised 2023. aasta riigieelarves ei ole õigetel kuluridadel ning see hägustab vastutust ega ole kooskõlas seadustega.

Loe edasi

Riigikontrolli tähelepanekud meresõidu ohutuse ja reostuse vältimise rahvusvaheliste nõuete ja kohustuste täitmise kohta

24.08.2022 |

Kui Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO) auditeeris 12 aasta eest Eesti merendusvaldkonna töökorraldust ja õigusakte, osutati auditi käigus mitmetele puudustele. Aastad on möödunud, kuid mitmed neist probleemidest on jätkuvalt kõrvaldamata. Kuid juba kahe aasta pärast seisab Eestil ees uus Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni kohustuslik audit, millega antakse taas hinnang Eesti tegevusele IMO konventsioonide jõustamisel ja rakendamisel.

 

Kui eesseisva auditi tulemusel tehtavad märkused peaks näitama, et Eesti ei suuda täita välislepingutega võetud kohustusi, sealhulgas neid, mis puudutavad meresõidu ohutust ja merereostuse vältimist laevadelt, võivad sellel olla negatiivsed tagajärjed. Sel juhul kannataks nii Eesti kui merendusriigi maine, aga ka ettevõtjate ja riigi sissetulekud. Seetõttu on Riigikontroll saatnud majandus- ja taristuministrile ning keskkonnaministrile oma tähelepanekud meresõidu ohutuse ja reostuse vältimise rahvusvaheliste nõuete ja kohustuste täitmise kohta. Neist tähelepanekuist saate lähemalt lugeda Riigikontrolli blogist.

Loe edasi

Tallinna Haigla ehitusest. Soovitusi. Riigikontrolöri kiri valitsusele

04.07.2022 | Janar Holm, riigikontrolör

Saatsin enne jaanipühi ehitusturul toimuvast tõukuvalt Vabariigi Valitsuse liikmetele kirja, kus on ära toodud rida soovitusi selle kohta, mida oleks vaja ennekõike Sotsiaalministeeriumil kui riiki esindaval valdkondlikul ministeeriumil kiiresti teha, et tagada Tallinna Haigla investeeringuga edukas edasiliikumine. Et Riigikontrolli seisukohtade vastu on avalikkuses huvi tuntud, on see tekst kättesaadav lisaks dokumendiregistrile nüüd ka siin Riigikontrolli blogis, kus kõik saavad lugeda, mida see ütleb ja mida mitte.

Loe edasi

Siilina udus

26.05.2022 | Janar Holm, riigikontrolör

Rohepöördest üldise ja paatosliku jutu ajamise asemel tuleks minna märksa valdkonnapõhisemaks ja rääkida, mida me konkreetselt teeme energeetikas, transpordis, põllumajanduses, jäätmemajanduses, ehituses, tööstuses. Rohepööre vajab silda hetkeolukorra ja eesmärgi vahel, ehk selgust ja kokkuleppeid, kuidas jõuda punktist A punkti B. Vaid vaidlustes saab tegelikult selgeks, mis on reaalne ja ratsionaalne, mis on kavandatud ajaraamis päriselt jõukohane ja võimalik ning mis mitte.

 

* * *

Loe edasi

Kui paljud võivad jääda kriisis külma kätte ja veeta?

22.04.2022 | Roel Burov, audiitor | Silver Jakobson, auditijuht

Kui 2019. aasta oktoobris üks tormis lendu läinud plekk-katus suure osa piirimaakonnast elektrita jättis, paljastas see haavatavuse elutähtsate teenuste osutamisel, millele Riigikontroll juba aasta varem tähelepanu oli juhtinud. Oktoobritormist alates on Riigikontroll veelgi enam pööranud tähelepanu kriisireguleerimisele. Kuna tollane oktoobritorm käivitas probleemiahela – elektrikatkestusest sai sooja- ja veevarustuse probleem –, leidis Vabariigi Valitsuse kriisikomisjon, et omavalitsuste valmisolekut kriisideks on vaja parandada.

Loe edasi

Venemaa ei saa enam jätkata riigikontrollide maailmaorganisatsiooni INTOSAI eesistuja positsioonil

03.03.2022 | Janar Holm, riigikontrolör

Saatsin kirja oma kolleegile, Vene Föderatsiooni Kontrollikoja esimehele Aleksei Kudrinile, leides, et Venemaa ei saa enam Ukraina vastu sõja alustamise tõttu jätkata riigikontrollide maailmaorganisatsiooni INTOSAI eesistuja positsioonil, kus kontrollikoda on olnud aastast 2019.

Loe edasi