Riigikontrolli blogi

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Kõik aastad

Koroonaviiruse teise laine õppetundidest. Riigikontrolöri kiri peaministrile

01.10.2021 | Janar Holm, riigikontrolör

17. juuni 2021. aasta valitsuskabineti nõupidamisel palus peaminister minult arvamust kriisi juhtimise kohta koroonaviiruse teise laine ajal ning ettepanekuid seniste õppetundide põhjal. Juuli lõpus peaministrile saadetud tähelepanekutest ja ettepanekutest vaktsineerimise korralduse kohta on juba varem juttu olnud. Nüüd saatsin peaministrile teise osa oma tähelepanekutest ja ettepanekutest, mis võiksid aidata paremini toimida COVID-19-kriisi jätkumisel või võimalike tulevikukriiside lahendamisel.

Loe edasi

Vead riigieelarves – kas õnnetus hüüdis tulles?

09.09.2021 | Helen Veski-Baraševa, audiitor

31. augustil avaldatud Riigikontrolli auditiaruanne näitab, et 2020. aasta riigieelarve seaduse kõik koondsummad on valed. Rahandusministeeriumi sõnul on vigade põhjuseks andmekvaliteet ja viimase hetke parandused, kuid veel ühe põhjusena on meedias kõlama jäänud tegevuspõhine eelarve. Eelarve koondsummad olid valed ka 2019. aasta riigieelarve seaduses (küll väiksemas mahus), mil eelarve veel tegevuspõhine ei olnud. Seega ei saa koondsummade vigades otseselt tegevuspõhist eelarvestamist süüdistada. Aga kaudselt võibolla siiski?

Loe edasi

Vigasest riigieelarvest: kas tõesti on nii, et pole vargust, pole probleemi?

05.09.2021 | Ines Metsalu-Nurminen, peakontrolör

Rahandusministeeriumi endine asekantsler Dmitri Jegorov leiab Maalehe äsja ilmunud loos (01.09, ML), et Riigikontrolli raportit sellest, et riigieelarves on tulude ja kulude vahe arvestamisel eksitud 365 miljoni euro võrra, ei tasuks üle tähtsustada, sest raha pole vasakule läinud. „Oluline on tegelikud laekumised ja nende kasutus ning selles osas riigikontrollil etteheiteid ei ole,” sõnas Jegorov.

Loe edasi

Haldusreform peab jätkuma - omavalitsused vajavad suuremat rahalist iseseisvust

24.08.2021 | Janar Holm, riigikontrolör

Sügisel ootavad kohalikke omavalitsusi ees taas volikogu valimised. Neli aastat tagasi toimunud muudatused omavalitsuskorralduses kergitasid inimeste ootusi, aga tekitasid ka hirme. On õige hetk küsida, kas hirmud on osutunud tõeks? Näiteks, kas ühinemise tõttu on inimesed jäänud teenusteta ning kogukondade varasem kaasarääkimisõigus on uutes omavalitsustes kadunud? Või on vastupidi – kas just sellise omavalitsuskorraldusega on kõik rahul ja haldusreformi võib pidada lõpetatuks? Nendele küsimustele on minu lühike vastus selge ei. Allpool selgitan täpsemalt, miks minu arvates on haldusreformiga jäädud poolele teele.

Loe edasi

Riigikontrolöri tähelepanekud ja ettepanekud vaktsineerimise korralduse kohta

28.07.2021 | Janar Holm, riigikontrolör

Kuna kasutamata vaktsiinide varu kasvab, kuid koroonaviiruse kolmas laine on juba ukse ees, siis edastasin eile peaminister Kaja Kallasele oma hinnangu vaktsineerimise senise käigu kohta ja tegin ühtaegu rea ettepanekuid protsessi kiirendamiseks. Kirja sisu on allpool.

Loe edasi

Kutsekooli menu põhikoolilõpetajate seas ei kipu vaatamata riigi soosingule kasvama

13.05.2021 | Märt Loite, peakontrolör | Kadri Raid, audiitor

Ehkki seitse aastat tagasi seadis Eesti riik sihiks, et 2020. aastaks jätkab 35% põhikooli lõpetajatest oma kooliteed kutseõppes, näitab Riigikontrolli analüüs, et noorte haridusvalikud ei ole viimase kümnendi jooksul muutunud. Liikumist 2014. aastal vastu võetud elukestva õppe strateegia eesmärgi suunas pole märgata. Kutseõppeasutustes jätkas oma õpinguid 2019. aastal veidi üle veerandi põhikooli lõpetanutest ja see osakaal on püsinud kümnendi jooksul samal tasemel.

Loe edasi