Riigikontrolli blogi

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Kõik aastad

Valitsus alustas kärpeid valest otsast

21.12.2015 | Alar Karis, riigikontrolör

Andsin Eesti Päevalehele pikema intervjuu, kus rääkisin, mida arvan valitsuse kavast vähendada riigi palgal olevate inimeste hulka nö kvoodikärpe kaudu. Ma arvan, et riigil peaks igal pool olema tööl just nii palju inimesi, kui ülesannete täitmiseks on vaja – ei vähem ega rohkem.

Loe edasi

Parimad soovid pühadeks Nigeeriast

17.12.2015 | Alar Karis, riigikontrolör

Sõnumid Nigeeriast: Nigeeria riigikontrolli juhtkonna liikmed palusid mul tänasel videokonverentsil edasi anda Eesti elanikele parimad soovid lähenevateks pühadeks. Viisin täna nigeerlastega läbi järjekordse mentorluse videoseansi, kus arutasime järgmisi samme juhtimiskultuuri parandamiseks Nigeeria riigikontrollis.

Loe edasi

Partsi töökogemus on piisav ja sobilik tööks Euroopa Kontrollikojas

04.12.2015 | Alar Karis, riigikontrolör

Saatsin täna õhtul rahandusminister Sven Sesterile kirja, milles vastan tema palvele kujundada arvamus Riigikogu liikme Juhan Partsi asjus seoses ministri sooviga alustada vabariigi valitsuses arutelu Partsi kui võimaliku Euroopa Kontrollikoja liikme kandidaadi teemal.

Loe edasi

Erakoolide rahastamissüsteem vajab muutmist

13.11.2015 | Alar Karis, riigikontrolör

Saatin täna hommikul valitsusele kirja, kus ütlen välja oma arvamuse erakoolide tegevuskulude rahastamise süsteemi kohta. Seda on kindlasti vaja reformida, sest praegune süsteem on jätkusuutmatu ning ma ei saa praeguse automaatse maksmiskohustuse põlistamist toetada. Omavalitsustele tuleks anda kaasarääkimisõigus erakoolide tekkel ja otsustusvabadus erakoolide teatud kulude katmisel.

Loe edasi

Gogoli “Revident” igaühe lugemislauale

22.10.2015 | Alar Karis, riigikontrolör

Uurisin eelmisel nädalal Tallinna Tehnikaülikooli haldusjuhtimise üliõpilastele loengut pidades, kui paljud teevad vahet audiitori ja revidendi olemuse vahel. Muu hulgas tundsin huvi, kas üliõpilased kui võimalikud tulevased riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikud on lugenud Vene kirjaniku Nikolai Vassiljevitš Gogoli surematut komöödiat „Revident“. Küsimus tekitas üleüldise kimbatuse, sest keegi saalisviibijatest ei tõtanud märku andma.

Loe edasi

Soolise võrdõiguslikkuse mõistmine algab kodusest kasvatusest ja haridusest

12.08.2015 | Alar Karis, riigikontrolör

Mul käis täna külas võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper, et arutada Riigikontrolli võimaluste üle auditeerida riigi soolise võrdõiguslikkuse poliitika tulemuslikkust.
Volinik avaldas muret asjaolu üle, et Eestis pole soolise võrdõiguslikkuse edendamine valitsustelt pälvinud olulist tähelepanu. Siiani pole valdkondlikku arengukava, tegevuskava, pole seatud selgeid riiklikke eesmärke, mis võimaldaksid hinnata selle poliitikavaldkonna tulemuslikkust. Samas on Eestil rahvusvaheliste konventsioonide, Euroopa Liidu õiguse ja riigisisese õiguse järgi kohustus soolist võrdõiguslikkust ja võrdset kohtlemist edendada.

Loe edasi