Riigikontrolli blogi

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Kõik aastad

Kutsekooli menu põhikoolilõpetajate seas ei kipu vaatamata riigi soosingule kasvama

13.05.2021 | Märt Loite, peakontrolör | Kadri Raid, audiitor

Ehkki seitse aastat tagasi seadis Eesti riik sihiks, et 2020. aastaks jätkab 35% põhikooli lõpetajatest oma kooliteed kutseõppes, näitab Riigikontrolli analüüs, et noorte haridusvalikud ei ole viimase kümnendi jooksul muutunud. Liikumist 2014. aastal vastu võetud elukestva õppe strateegia eesmärgi suunas pole märgata. Kutseõppeasutustes jätkas oma õpinguid 2019. aastal veidi üle veerandi põhikooli lõpetanutest ja see osakaal on püsinud kümnendi jooksul samal tasemel.

Loe edasi

Riigikontrolöri kiri tervise- ja tööministrile vaktsineerimise asjus

08.04.2021 | Janar Holm, riigikontrolör

Saatsin tervise- ja tööminister Tanel Kiigele kirja, kus tõin välja rea kommentaare vaktsineerimise senise korralduse kohta ja esitasin küsimusi kuue teema kohta, mis käivad vaktsineerimise otsustamise ja vastutuse skeemi ning osapoolte ülesannete kohta ehk kes otsustab ja millisel õiguslikul alusel. Pluss vaktsineerimise tuleviku vaade ehk millisel viisil on kavandatud vaktsineerimise pikaajaline korraldus pärast nn esimest ringi alates sügisest või järgmisest aastast. Siin on kirja tekst:

Loe edasi

Janar Holm: MUSTkunst jäätmetega

17.03.2021 | Janar Holm, riigikontrolör

Lugedes viimastel nädalatel Maalehes ja Eesti Ekspressis ilmunud artikleid pakendiringlusest ning Riigikontrolli värskelt valminud aruandeid jäätmekäitlusest, viib mõte illusionistide maailma. Ühelt poolt kõigi silme all, samas pilgule varjatult musta rätiku all toimub midagi.

Loe edasi

Janar Holm: kõigi küsimuste vastuseks ei ole üha detailsem regulatsioon

20.11.2020 | Janar Holm, riigikontrolör

Peaminister tegi eilsel valitsuse istungil ja ka pressikonverentsil Riigikontrollile ettepaneku toetada Riigikantseleid ametiautode kasutamise täiendava reeglistiku koostamisel. Oleme muidugi valmis kaasa mõtlema. Selged reeglid või juhised on tõepoolest praktilise elu korraldamisel toeks. Kuid üldpõhimõttena kinnitan veel kord üle, mida erinevad riigikontrolörid on läbi aegade rõhutanud: võimalikult suure hulga seaduste, ühe uute, üha mahukamate ja üha detailsemate määruste ja kordade asemel on palju parem lähtuda headest tavadest, mõistlikest kokkulepetest ja tervest mõistusest, et mitte langeda ka ülereguleerimise lõksu.

Loe edasi

Kas koroonaviiruse toodud kriis oli liiga leebe, et sellest õpitaks?

05.10.2020 | Janar Holm, riigikontrolör

Ei piisa teadmisest, vaja on ka selle teadmisega midagi pihta hakata. Ka parimad eelhoiatused jäävad kasutuks, kui neile ei järgne tegevust. Neil päevil, mil Terviseameti uus juht Üllar Lanno on ametisse asunud, valitseb ootus, et uus eestvedaja suudab Covid-19 kriisiga toimetuleku kõrval pärituult ära kasutades luua tugeva süsteemi ja valmisoleku tervisevaldkonna hädaolukordade lahendamiseks. Pandeemia tõelisust ei pea tema enam tõestama.

Loe edasi

Maaelu Edendamise Sihtasutuse kriisimeetmed: kas laenuraha jagub ka kriisi teiseks laineks?

02.10.2020 | Janar Holm, riigikontrolör

Äsja avalikustas Riigikontroll lühiülevaate Maaelu Edendamise Sihtasutuse kriisimeetmete kohta, mis pidid aitama maaettevõtetel ületada koroonaviiruse puhangust tingitud likviidsusprobleeme. Ülevaate eesmärk oli selgitada välja, miks just need kriisimeetmed valiti, ja anda ülevaade, milliste tulemusteni on kuue kuu möödudes jõutud.

Loe edasi