Riigikontrolli blogi

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Kõik aastad

LNG vastuvõtmise võimekuse tagamine ootab otsuseid

18.05.2023 | Janar Holm, riigikontrolör

Riigikontroll analüüsis Paldiskisse veeldatud maagaasi ehk LNG vastuvõtmise võimekuse loomist. Võtsin kokku analüüsi tulemused ja saatsin kliimaministrile märgukirja, kus osutan mõnele probleemile, mille lahendamise vajadusest soovin informeerida.

Loe edasi

Eurotoetuste kaotsimineku oht on kahanenud, aga raha kasutamise tempo peab kasvama

23.03.2023 | Ermo Liedemann, vanemaudiitor

Ehkki eurotoetuste kasutuselevõtt on võrreldes eelmise aasta esimese poolega oluliselt kiirenenud, jääb nende kasutamine siiski kavandatule pea kolmandiku jagu alla, kirjutab Riigikontrolli vanemaudiitor Ermo Liedemann. 

Loe edasi

Janar Holm: raha peab olema õigel eelarvereal, vastutus ei tohi hajuda

05.12.2022 |

TALLINN, 5. detsember 2022 – Riigikontrolör Janar Holm avaldas Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni erakorralisel istungil arvamust, et siseministeeriumi planeeritud regionaalsed rahaeraldised 2023. aasta riigieelarves ei ole õigetel kuluridadel ning see hägustab vastutust ega ole kooskõlas seadustega.

Loe edasi

Riigikontrolli tähelepanekud meresõidu ohutuse ja reostuse vältimise rahvusvaheliste nõuete ja kohustuste täitmise kohta

24.08.2022 |

Kui Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO) auditeeris 12 aasta eest Eesti merendusvaldkonna töökorraldust ja õigusakte, osutati auditi käigus mitmetele puudustele. Aastad on möödunud, kuid mitmed neist probleemidest on jätkuvalt kõrvaldamata. Kuid juba kahe aasta pärast seisab Eestil ees uus Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni kohustuslik audit, millega antakse taas hinnang Eesti tegevusele IMO konventsioonide jõustamisel ja rakendamisel.

Kui eesseisva auditi tulemusel tehtavad märkused peaks näitama, et Eesti ei suuda täita välislepingutega võetud kohustusi, sealhulgas neid, mis puudutavad meresõidu ohutust ja merereostuse vältimist laevadelt, võivad sellel olla negatiivsed tagajärjed. Sel juhul kannataks nii Eesti kui merendusriigi maine, aga ka ettevõtjate ja riigi sissetulekud. Seetõttu on Riigikontroll saatnud majandus- ja taristuministrile ning keskkonnaministrile oma tähelepanekud meresõidu ohutuse ja reostuse vältimise rahvusvaheliste nõuete ja kohustuste täitmise kohta. Neist tähelepanekuist saate lähemalt lugeda Riigikontrolli blogist.

Loe edasi

Tallinna Haigla ehitusest. Soovitusi. Riigikontrolöri kiri valitsusele

04.07.2022 | Janar Holm, riigikontrolör

Saatsin enne jaanipühi ehitusturul toimuvast tõukuvalt Vabariigi Valitsuse liikmetele kirja, kus on ära toodud rida soovitusi selle kohta, mida oleks vaja ennekõike Sotsiaalministeeriumil kui riiki esindaval valdkondlikul ministeeriumil kiiresti teha, et tagada Tallinna Haigla investeeringuga edukas edasiliikumine. Et Riigikontrolli seisukohtade vastu on avalikkuses huvi tuntud, on see tekst kättesaadav lisaks dokumendiregistrile nüüd ka siin Riigikontrolli blogis, kus kõik saavad lugeda, mida see ütleb ja mida mitte.

Loe edasi

Siilina udus

26.05.2022 | Janar Holm, riigikontrolör

Rohepöördest üldise ja paatosliku jutu ajamise asemel tuleks minna märksa valdkonnapõhisemaks ja rääkida, mida me konkreetselt teeme energeetikas, transpordis, põllumajanduses, jäätmemajanduses, ehituses, tööstuses. Rohepööre vajab silda hetkeolukorra ja eesmärgi vahel, ehk selgust ja kokkuleppeid, kuidas jõuda punktist A punkti B. Vaid vaidlustes saab tegelikult selgeks, mis on reaalne ja ratsionaalne, mis on kavandatud ajaraamis päriselt jõukohane ja võimalik ning mis mitte.

 

* * *

Loe edasi