Janar Holm: raha peab olema õigel eelarvereal, vastutus ei tohi hajuda

05.12.2022 | 16:11

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 5. detsember 2022 – Riigikontrolör Janar Holm avaldas Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni erakorralisel istungil arvamust, et siseministeeriumi planeeritud regionaalsed rahaeraldised 2023. aasta riigieelarves ei ole õigetel kuluridadel ning see hägustab vastutust ega ole kooskõlas seadustega.

Holm leidis, et rahandusminister ei oleks tohtinud riigikorralduse põhimõtetest ning seadustest lähtudes saata Riigikogule eelarve selliseid muudatusi puudutavaid ettepanekuid, kus kavandatavad kulutused ei ole selgelt nende ministeeriumide kuluridadel, kelle vastutusalas on ühe või teise teemaga tegelemine. „Riigieelarve kokkupanekul ei saa rahandusministeeriumi kuidagi käsitleda [vaid] postiljonina. Rahandusministeerium peab tagama, et riigieelarve vastaks seadusele,“ sõnas Holm. Siseministeerium soovis näiteks investeerida lasteaedadesse ja muudesse kohalike omavalitsuste objektidesse, mis ei ole siseministeeriumi valitsemisalas.

„Ei saa ette kujutada olukorda, kus kultuuriministeerium ühel hetkel näeb, et oleks vaja politseinikele palgalisa maksta ja paneb selle oma eelarvesse, või näiteks sotsiaalministeerium näeb, et on viimane aeg õhutõrjeseadmeid osta. Ei saa nii. Valitsuses on ikkagi selge tööjaotus. See on väga põhimõtteline küsimus,“ selgitas riigikontrolör.

Mõned tunnid pärast riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungit otsustas Riigikogu rahanduskomisjon muu hulgas riigikontrolöri seisukohale viidates, et siseministeeriumi ette pandud rahaeraldised esitatud kujul 2023. aasta riigieelarve eelnõusse kirja ei lähe.

Valik riigikontrolör Janar Holmi repliike Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil:

* „Riigieelarve kokkupanekul ei saa rahandusministeeriumi kuidagi käsitleda [vaid] postiljonina – rahandusministeerium peab tagama, et riigieelarve vastaks seadusele, ennekõike riigieelarve seadusele, aga ka teistele õigusaktidele. Ja siin me näeme mitmeid probleeme.“

* „Peamine probleem on selles, et mitmete eraldiste puhul on tegemist valitsemisalasse mittekuuluvate eraldistega. Selge on, et siseministeeriumi valitsemisalasse ei kuulu koolide ja lasteaedade ehitus. See on teiste ministeeriumide küsimus. Vabariigi valitsuse seaduses on ministeeriumide valitsemisalad väga selgelt määratletud. Seaduse kohaselt juhib [iga] minister [oma] ministeeriumi valitsemisala, mitte mõni teine minister. Ja [praegu] mitmetel juhtudel ei ole [see raha] valitsemisala põhiselt jaotatud. Valitsemisalapõhine rahastamine tuleneb ka riigieelarve seadusest, kus on selgelt kirjas, et riigieelarve ülesehitus lähtub valitsemisaladest.“

* „Miks see oluline on? See on oluline, et vastutus oleks selge – kes vastutab [ja] mis valdkonna eest. Ei saa ette kujutada olukorda, kus kultuuriministeerium ühel hetkel näeb, et oleks vaja politseinikele palgalisa maksta ja paneb selle oma eelarvesse, või näiteks sotsiaalministeerium näeb, et on viimane aeg õhutõrjeseadmeid osta. Ei saa nii. Valitsuses on ikkagi selge tööjaotus. See on väga põhimõtteline küsimus.“

* „Teine probleem on seotud tegevuspõhise eelarvestamisega, mille suhtes me oleme alati kriitilised olnud. Mitte [niivõrd] tegevuspõhise eelarve põhimõtte, vaid selle rakendamise oskuse suhtes. Kuna riigieelarve on programmipõhine – rahandusministeerium on seda oluliseks pidanud –, siis millisesse programmi need taotlused ja ettepanekud läksid? Kust nad tulevad, on väga ebaselge. Millist siseministeeriumi valitsemisala programmi nad siis mõjutama peaks hakkama ja kus see tulemusindikaator muutub?“

* „Meie hinnangul ei oleks saanud rahandusministeerium seda ettepanekut Riigikogu rahanduskomisjonile saata. Lahendus on, et kulud peavad olema õige ministeeriumi all. Kui valitsus on otsustanud need kulud teha, siis peaks nad olema õige ministeeriumi kulude all. Katuserahade puhul me oleme Riigikontrollis alati pidanud õigeks, et kõigil omavalitsustel oleks [võrdne] võimalus taotleda keskväljakute, huvikoolide ja lasteaedade jaoks raha. Aga seda seadus ei reguleeri. See on valitsuse otsus. Kui ta otsustab [raha] eraldada, siis vähemalt peaksid need [summad] olema õiges kohas.“

* „Mitmete ridade puhul ma ütleks küll, et see ei ole seadusega kooskõlas rahastada neid kuluridu vale ministeeriumi rea pealt.“

Priit Simson
Riigikontrolli kommunikatsioonijuht
+372 640 0102
+372 5615 0280
[email protected]
[email protected]
http://www.riigikontroll.ee/

  • Postitatud: 05.12.2022 16:11
  • Viimane muudatus: 06.12.2022 17:20
  • Viimane ülevaatus: 06.12.2022 17:20

Foto: Egert Kamenik

Veel uudiseid