Riigikontroll avaldas seni piiratud ligipääsuga õigusarvamuse Rail Balticu riikidevahelise lepinguga Eestile võetavate kohustuste kohta

16.06.2017 | 17:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 16. juuni 2017 – Riigikontroll avaldas täna advokaadibüroolt RASK tellitud mahuka õigusarvamuse Rail Balticu raudteeühenduse arendamise kokkuleppega Eesti Vabariigile võetavate kohustuste kohta. Dokumendile kehtis seni majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist sõltuvatel põhjustel juurdepääsupiirang.

Siiski jääb juurdepääsupiirang kehtima õigusarvamuse V peatükis „Aktsionäride leping“ punktides 191–204 oleva teabe suhtes, mis majandus-ja taristuministri  hinnangul sisaldab ärisaladusena käsitletavaid viiteid ühisettevõtte RB Rail AS aktsionäride lepingule. Mitteavaldatav osa hõlmab 43-leheküljelisest õigusarvamusest umbes 4,5 lk, põhitekstist kõrvaldatud punktide asukoht on eraldi märgistatud.

Riigikontrolör Alar Karis edastas 24. mail 2017 Riigikogu liikmetele ülevaate, mis käsitleb parlamendis ratifitseerimisel olevat Eesti, Leedu ja Läti vahel sõlmitud Rail Balticu raudteeühenduse arendamise kokkulepet. Ülevaates analüüsib Riigikontroll küsimuste-vastuste vormis kokkuleppe sisu ja toob välja peamised riskid, mida Riigikogul oleks riigi kõrgeima auditiorganisatsiooni arvates oluline teadvustada ja võimalikult hästi maandada.

Ülavaatele on lisatud Rail Balticu rajamist puudutavaid otsuseid ja sündmusi käsitlev kronoloogia alates aastast 1994 ning info projektiga seotud kulude kohta perioodil 2010–2017.

Kuigi Riigikontrolli ülevaade oli avalik 24. maist, oli selle lisaks olev õigusarvamus juurdepääsupiiranguga „asutusesiseseks kasutamiseks“, sest majandus- ja kommunikatsiooniministeerium oli õigusanalüüsis käsitletud dokumentidele kehtestanud juurdepääsupiirangu. Riigikontroll teatas ülevaate avaldamisel, et õigusarvamusele kehtestatud piirang kehtib seni, kuni majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on teavitanud Riigikontrolli asjaoludest, mis võimaldavad tühistada õigusanalüüsile kehtestatud juurdepääsupiirangu. Täna ehk 16. juunil 2017 teavitas majandus-ja taristuminister Riigikontrolli sellest, millises osas pole juurdepääsupiirangut enam vaja ja millises on see jätkuvalt vajalik.

Advokaadibüroo RASK koostatud õigusarvamus on nüüd kättesaadav Riigikontrolli veebilehel: http://www.riigikontroll.ee/DesktopModules/DigiDetail/FileDownloader.aspx?AuditId=2425&FileId=14007

 

Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsioonijuht
+372 640 0777
+372 513 4900
[email protected]
[email protected]
www.riigikontroll.ee
www.facebook.com/riigikontroll

  • Postitatud: 16.06.2017 17:00
  • Viimane muudatus: 26.09.2017 12:45
  • Viimane ülevaatus: 26.09.2017 12:45

Lisamaterjalid

Dokumendid

Veel uudiseid