Paljud kohalikud omavalitsused peavad nõuetele mittevastavaid andmekogusid

Toomas Mattson | 21.02.2017 | 11:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 21. veebruar 2017 – Riigikontrolli ülevaade näitab, et kohalikud omavalitsused peavad sadu andmekogusid, millest enamik ei ole läbinud esmastki nõuetele vastavuse kontrolli.

Riigikontroll leidis, et kohalikud omavalitsused koguvad andmeid vähemalt 925 andmekogusse, millest ainult 175 on läbinud esmase kohustusliku kontrolli riigi infosüsteemi haldussüsteemi andmekogus (RIHA). Kuigi kohustus andmekogu registreerida on olnud juba aastaid, ei ole ligikaudu pooled omavalitsused RIHAs registreerinud mitte ühtegi andmekogu. Kordasid või andmekogu põhimäärusi, mis näeksid ette, milliseid andmeid ja kuidas neid koguda, on Riigi Teataja andmetel ainult 281. Samuti ei kasuta vallad ja linnad ära tehnilisi võimalusi vahetada turvaliselt andmeid selleks loodud X-tee kaudu.

RIHA andmetel on X-teega liidestatud vaid 54 omavalitsuste andmekogu. Osa andmekogude andmevahetust takistab see, et neid peetakse lihtsalt paberil või kontoritarkvara abil. Selliseid andmekogusid on Riigikontrolli tuvastatud andmekogudest vähemalt 9%.

Põhjendusi, miks vallad ja linnad andmekogusid ei registreeri, on mitmeid. Näiteks on probleem selles, et omavalitsused ei teadvusta, et andmeid koguma asudes luuakse andmekogu ega tea, millised nõudmised sellega kaasnevad. Seni ei ole täit selgust andmekogu puudutavates mõistetes ja põhimõtetes. Näiteks selles, kas omavalitsus võib ise otsustada, millise ülesande täitmiseks tohib andmekogu asutada. Ka ei ole riik enda kesksete registrite arendamisel alati arvestanud omavalitsuste vajadustega.

Tähtis on, et inimeste kohta kogutavatest andmetest oleks ülevaade ja need oleksid heaperemehelikult hoitud. Samuti on oluline, et kord riigile esitatud andmeid ei tuleks inimestel avalike teenuste saamiseks korduvalt esitada. Infosüsteemidega seotud turvariskide vähendamiseks ja e-teenuste arendamiseks tuleks omavalitsuste andmekogud korrastada.

Ülevaate koostamisel uuris Riigikontroll muu hulgas, milliseid andmekogusid omavalitsused peavad ja kas need vastavad nõuetele, milline on andmekogude registreerimise praktika ning kas riik teeb omavalitsuste andmekogude üle järelevalvet.

Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsioonijuht
+372 640 0777
+372 513 4900
[email protected]
[email protected]
www.riigikontroll.ee
www.facebook.com/riigikontroll

  • Postitatud: 21.02.2017 11:00
  • Viimane muudatus: 21.02.2017 10:59
  • Viimane ülevaatus: 21.02.2017 10:59

Riigikontroll leidis, et kohalikud omavalitsused koguvad andmeid vähemalt 925 andmekogusse, millest ainult 175 on läbinud esmase kohustusliku kontrolli riigi infosüsteemi haldussüsteemi andmekogus (RIHA).

Corbis/Scanpix Baltics

Lisamaterjalid

Dokumendid

Veel uudiseid