Riigikontroll kontrollis Patendiameti tegevuse tulemuslikkust

29.07.1999 | 0:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 29. juuli 1999 – Patendiametit kontrollinu luges ameti tegevuse oma funktsioonide realiseerimisel tõhusaks ja mõjususe piisavaks. Kontrollimisel õiguserikkumisi ei avastatud.

Kontrolör tõdes, et Eestis on kehtestatud nüüdisaegne tööstusomandi kaitset reguleeriv õigusaktide süsteem ja hindas positiivselt ameti õiguskorralduslikku tegevust, mis ei pidurda Eesti astumist Euroopa Liitu.

Kontrollija tegi Patendiametile ettepaneku rakendada meetmeid, et tööstusomandi kaitse apellatsioonikomisjon ja kohtud tõlgendaksid õigusnorme ühtselt, samuti leida võimalusi ameti koosseisuliste ekspertide motivatsiooni tõstmiseks. Peakontrolör Rein Randma tegi oma otsuses Majandusministeeriumile ettepaneku läbi vaadata võimalused riikliku toetuse osutamiseks üksikleiduritele ja leidurite mitteriiklikele ühendustele.

1999. a alguseks oli Patendiamet andnud kaitsetunnistusi kokku 21 297 kaubamärgile (Eesti taotlejatele 2903), 212 leiutisele (8), 185 kasulikule mudelile (173) ja 131 tööstusdisainilahendusele (26). Tööstusomandi kaitse tagamisest laekus riigile 1997. aastal 14,8 ja 1998. aastal 19,9 miljonit krooni.

Peakontrolöri otsust Patendiameti kontrollitulemustest võite lugeda Riigikontrolli veebilehes aadressil www.sao.ee

 

Rein Vaher
Riigikontrolli avalike suhete nõunik
Tel 6 400 787
e-post rein_vaher@sao.ee

  • Postitatud: 29.07.1999 0:00
  • Viimane muudatus: 5.05.2016 23:17
  • Viimane ülevaatus: 5.05.2016 23:17

Veel uudiseid