Riigi arvepidamine on õige

Toomas Mattson | 26.08.2015 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 26. august 2015 − Riigikontrolli hinnangul on Eesti riigi 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õige ehk aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt riigi finantsseisundit ning lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Riigikontrolli arvates on riigi majandustehingud olulises osas sooritatud, lähtudes riigieelarve seadusest ning 2014. aasta riigieelarve seadusest ja selle muutmise seadusest.

Riigiasutuste, riigi valitseva mõju all olevate sihtasutuste ja riigi äriühingute raamatupidamine on valdavalt hästi korraldatud ning raamatupidamise aastaaruanded on valdavalt ilma oluliste vigadeta.

Riigi 2014. aastal kogutud tulud olid riigieelarve täitmise aruande kohaselt 7,9 miljardit eurot ja need olid 2013. aasta tuludega võrreldes 206 miljoni euro võrra suuremad. 2014. aastal ületasid tulud kulusid 41 miljoni euro võrra. Riigil on 2014. aasta lõpu seisuga varasid kokku 15,4 miljardi euro väärtuses ning enamiku varadest moodustab põhivara. Võrreldes eelmise perioodiga on varade väärtus kasvanud 3 miljardi euro võrra ning seda peamiselt bioloogilise vara (riigimetsa) väärtuse muutuse tõttu. 2014. aasta lõpu seisuga on riigil kohustusi kokku 6,3 miljardi euro väärtuses ning need on kasvanud eelmise perioodiga võrreldes 0,9 miljardi euro võrra. Kohustustest suurema osa moodustavad pikaajalised kohustused summas 4,7 miljardit eurot ning kohustuste kasv on peamiselt olnud tingitud pikaajaliste penisonieraldiste ja pikaajaliste laenukohustuste suurenemisest.

Riigi majandusaasta koondaruande kohta koostatud auditiaruannet ja ministeeriumide ning põhiseaduslike institutsioonide kohta tehtud auditiaruandeid saab lugeda Riigikontrolli veebilehelt www.riigikontroll.ee.

 

Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistuse juhataja
+372 513 4900
[email protected]
[email protected]
www.riigikontroll.ee
www.facebook.com/riigikontroll
www.twitter.com/riigikontroll

  • Postitatud: 26.08.2015 00:00
  • Viimane muudatus: 26.02.2016 11:20
  • Viimane ülevaatus: 26.02.2016 11:20

Lisamaterjalid

Dokumendid

Välislinke

Veel uudiseid