Riigikontroll analüüsis toetuste jagamist LEADER-programmist

25.06.2015 | 15:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 29. juuni 2015 – Riigikontroll analüüsis toetuste jagamist LEADER-programmist, mida rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja mis on suunatud maapiirkondade arendamisele ning millest toetatakse laias valikus tegevusi alates ettevõtlusest kuni külaelu edendamiseni. Toetuse saajateks on ettevõtjad, omavalitsused, mittetulundusühingud jt.

Kokkuvõtlikult järeldas Riigikontroll, et LEADER-programm on Eestis hästi käima läinud. Kohalikud tegevusgrupid on olnud aktiivsed ja maapiirkondades ei leia praktiliselt kohta, mis ei ole programmist osa saanud. Eelmisel toetusperioodil 2007–2013 viidi LEADER-programmi rahaga ellu üle 7400 projekti. Toetust sai üle 3200 isiku. 
Riigi seatud eesmärkide väljund- ja tulemusnäitajad on Põllumajandusministeeriumi kogutud andmete järgi ületatud, mõnel juhul koguni mitmekordselt. Arvud, mida Euroopa Komisjonile raporteerida, on head ja programmi võib nende põhjal lugeda kordaläinuks. 
Siiski hakkas Riigikontrollile silma ka probleeme – näiteks on vaja parandada toetatavate projektide valiku läbipaistvust ja selgelt põhjendada, miks üks projekt saab raha ja teine jääb ilma. Samuti on probleem loodud töökohtadega, mis on programmi edukuse mõõtmisel oluline näitaja. Seirenäitajate järgi on loodud hulga töökohti, kuid analüüsitud ühingute majandusaasta aruanded näitavad, et programmi elluviimise käigus loodud töökohad on pigem ajutise iseloomuga. 
Praegusel uuel eelarveperioodil on oluline eelmise toetusperioodil  probleemidest õppida, sest Eesti maapiirkondadel on kuni aastani 2020 programmi abil kasutada isegi rohkem raha, kui varem – 86 miljoni asemel ca 90 miljonit eurot.
 
Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistuse juhataja
+372 640 0777
+372 513 4900
www.riigikontroll.ee
  • Postitatud: 25.06.2015 15:00
  • Viimane muudatus: 29.06.2015 12:56
  • Viimane ülevaatus: 29.06.2015 12:56

Lisamaterjalid

Dokumendid

Veel uudiseid