Riigikontroll alustas Facebookis sõjaeelse Eesti riigikontrolöri Karl Soonpää päeviku avaldamist

Toomas Mattson | 14.09.2014 | 14:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 14. september 2014 – Riigikontroll alustas täna Facebookis sõjaeelse Eesti riigikontrolöri Karl Soonpää 1939-1940 peetud päeviku avaldamist. 

Päev-päevalt ilmuvad Facebooki Riigikontrolli seinale Soonpää 75 aastat tagasi kirja pandud vahetud mõtted, mis annavad aimu, mida president Konstantin Päts, peaminister Jüri Uluots, kindral Johan Laidoner ja teised riigimehed 1939. ja 1940. aastal  valitsuse kinnistel aruteludel ja erakohtumistel Eesti olukorrast ja saatusest tegelikult rääkisid. Päeviku kanded on kommenteeritud, tausta selgitajaks on ajaloolane Küllo Arjakas.

Neil, kes soovivad, et Karl Soonpää päevikukanded oleksid nähtavad Facebooki infovoos, on vaja märkida meeldivaks Riigikontrolli lehekülg Facebookis (www.facebook.com/riigikontroll). See võimaldab jagada ajalookogemust ka sõpradega ning näha traagilisi sündmusi Eestis ja maailmas 1939–1940 sõjaeelse Eesti kõrge riigitegelase silmade läbi.

Tänane esimene sissekanne räägib Poola allveelaeva Orzel saabumisest Tallinna 14. septembri 1939 hilisõhtul. Muu hulgas saab päevikust edaspidi ka teada, kes oli see Eesti tipp-poliitik, kes tahtis pärast 1939. aasta baaside lepingu sõlmimist asuda otsekohe kaitsekulutusi kärpima ja tegema rahva hulgas kihutustööd Nõukogude baasidele heakskiidu saavutamiseks.

Päeviku kannetest selgub ka, missugused paberid ja miks lasi peaminister Kaarel Eenpalu ära põletada 1939. aasta sügisel; kuidas tähistati Eesti Vabariigis juba 1939. aasta 7. novembril Oktoobrirevolutsiooni 22. aastapäeva; kuidas Eesti Vabariik tegi endale musta raha, osaledes Euroopas relvade salakaubanduses; kes Eesti poliitikutest saatis Jossif Stalinile sünnipäeva puhul eraldi isikliku telegrammi ja mida arvasid Eesti juhid võimalusest leevendada vaikiva ajastu reegleid ja lubada taas erakondade tegevust.

Taustaks:
Karl Soonpää (Soonberg) (s 1895) oli Eesti Vabariigi riigikontrolör aastatel 1929-1940. Ta hukkus 70 aastat tagasi 1944. aastal Elva lähedal Nõukogude diversantide käe läbi. Septembrist 1939 kuni juunini 1940 pidas Karl Soonpää päevikut, kuhu täheldas üles valitsuse istungitel räägitut ja muid tähelepanekuid Eesti elu kohta. Karl Soonpää päevik säilis siia jäänud sugulaste käes eravalduses. Selle tekst avaldati esimest korda ajakirjas Akadeemia 1990. aasta teisel poolel.

2009. aastal andis Riigikontroll koostöös kirjastusega SE&JS Karl Soonpää mälestuseks ja Riigikontrolli 90. aastapäeva tähistamiseks välja raamatu „Faatum. Eesti tee hävingule. Riigikontrolör Karl Soonpää päevik Eesti Vabariigi saatuseaastatest 1939–1940. Molotovi-Ribbentropi pakti tagamaad. Dokumente ja materjale.“ Raamatu koostas ja päevikut kommenteeris Küllo Arjakas, kujundas Andres Tali, kirjastas Sirje Endre.

Tänavu suvel annetasid Karl Soonpää USAs elavad tütred isa päeviku Eesti Ajaloomuuseumile.

Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistuse juhataja
+372 640 0777
+372 513 4900
[email protected]
[email protected]
www.riigikontroll.ee
www.facebook.com/riigikontroll
www.twitter.com/riigikontroll

  • Postitatud: 14.09.2014 14:00
  • Viimane muudatus: 25.09.2014 15:13
  • Viimane ülevaatus: 25.09.2014 15:13

Veel uudiseid