Peterburis leidis aset Eesti ja Vene riigikontrolöri kohtumine

Toomas Mattson | 16.01.2013 | 15:18

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

Venemaal Peterburis leidis 16. jaanuaril aset Eesti riigikontrolöri Mihkel Oviiri ja Vene Kontrollikoja esimehe Sergei Stepašini kohtumine, kus pooled analüüsisid, kas ja mil määral on toimunud edasiminek nende probleemide lahendamisel, mille tõid aasta tagasi välja Vene Kontrollikoja Eesti Riigikontrolli koostöös valminud paralleelauditid piiriületuse korralduse ja Peipsi järve seisundi kohta.

Mõlema riigi auditiasutuse juhid Mihkel Oviir ja Sergei Stepašin rõhutasid ratsionaalse ja vastastikku kasuliku koostöö jätkamise vajadust ja nentisid, et senine koostöö on olnud edukas.

Vene Kontrollikoja kolleegiumi ja Eesti Riigikontrolli juhtkonna ühiskoosolekul leppisid Eesti ja Vene riigikontrolör kokku tulla aasta pärast nende küsimuste juurde tagasi, mis käsitlevad piiriületuse probleeme ja nende lahendamiseks ette võetud tegevusi. 2015. aastal toimub järelaudit Peipsi järve seisundi asjus, mille tegemine oli kokku lepitud juba mullu.

Kohtumisel tõstatus jõuliselt ka Narva uue silla ehitamise küsimus, mida Eesti pool on korduvalt välja toonud. Vene Kontrollikoja esimees Sergei Stepašin peab uue silla ehitamist väga vajalikuks, et toime tulla üha intensiivsemaks muutuva piiriületusega kahe riigi vahel.

Kohtumisel lepiti ka kokku saata materjalid valdkonnas tehtu ja tegemist vajava kohta mõlema riigi pädevatele riigiasutustele.

Vene Kontrollikoja kolleegiumi ja Eesti Riigikontrolli juhtkonna ühiskoosolekule, mis toimus Smolnõis, olid palutud ka auditite tegemise ja sisuga seotud Eesti siseministeeriumi, välisministeeriumi, keskkonnaministeeriumi, maksu- ja tolliameti, veterinaar- ja toiduameti esindajad ning nende kolleegid Venemaa Föderatsiooni vastavatest ametkondadest, kellega arutati edasise koostöö küsimusi.

Eesti delegatsioon külastas ka Eesti Vabariigi peakonsulaati Peterburis.

Riigikontrolör Mihkel Oviir ja Vene Kontrollikoja esimees Sergei Stepašin kohtusid ka Peterburi kuberneri Georgi Poltavtšenkoga. Oviir tänas kuberneri Eesti ajaloos ja kultuuris olulist rolli mängiva Jaani kiriku tagastamise eest ning avaldas lootust, et viimased allesjäänud küsimused leiavad samuti kiire ja õigeaegse lahenduse. Kuberner Poltavtšenko lubas omalt poolt teha kõik, et see protsess kiiresti lõpule viia.

Pooled avaldasid rahulolu, et üldine majandussuhete ja turismi kasv Eesti ja Venemaa vahel on eriti nähtav Peterburis. Sellest annavad tunnistust nii elavnenud ettevõtluskontaktid kui ka intensiivistunud kaubavahetus Eesti ja Peterburi regiooni vahel.

Taustaks:
Mihkel Oviir ja Sergei Stepašin allkirjastasid eelmise aasta 29. märtsil 2012 Ivangorodis kahe riigi paralleelauditite ühisosa puudutavad dokumendid. Üks dokumentidest käsitles kaupade ja transpordivahendite piiriületust kindlustavate riigiorganite tegevust ja teine Peipsi järve keskkonnakaitse tagamist ja piiriveekogude säästlikku kasutamist. Auditite tegemine oli kokku lepitud Vene Kontrollikoja esimehe visiidi ajal Eestisse aastal 2010. Tegu oli Eesti ja Venemaa kõrgeima auditiasutuse esimese sellelaadse ühisprojektiga.

 

Toomas Mattson
kommunikatsiooniteenistuse juhataja
640 0777
513 4900
[email protected]


 

  • Postitatud: 16.01.2013 15:18
  • Viimane muudatus: 18.01.2013 09:27
  • Viimane ülevaatus: 18.01.2013 09:27

Lisamaterjalid

Dokumendid

Asutused:

Veel uudiseid