Riigikontrolör arutas soovolinikuga sootundlikku eelarvestamist

Toomas Mattson | 24.04.2012 | 09:54

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 24. aprill 2012 - Riigikontrolör Mihkel Oviiri väisas täna hommikul soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Mari-Liis Sepper, kes andis Oviirile üle sootundlikku eelarvestamist käsitleva raamatu „Riigieelarve naistele ja meestele. Vajaduspõhine eelarvestamine avalikus sektoris“. 

Volinik tutvustas riigikontrolörile lühidalt raamatus kasutatud sootundliku eelarvestamise meetodit, mille eesmärgiks on tema sõnul suurendada poliitiliste otsuste teadmispõhisust ning seeläbi aidata kaasa õiglasemate, läbipaistvamate ja efektiivsemate otsuste langetamisele, mis vastaksid paremini erinevate sotsiaalsete rühmade, sh meeste ja naiste huvidele ja vajadustele.

Riigikontrolör tänas soovolinikku ning soovitas tal tingimata varustada raamatuga ka rahandusministeeriumi ning tutvustada rahandusminister Jürgen Ligile isiklikult ja eriti põhjalikult nimetatud meetodit ja teost. „Ma usun, et rahandusminister Ligi saab raamatus toodud sootundliku eelarvestamise põhimõtetele pöörata tähelepanu juba uue riigieelarve koostamise käigus,“ sõnas Oviir.

Riigikontrolöri ja soovoliniku kohtumisel oli kõneks ka palgalõhe problemaatika Eestis, samuti käsitleti võimalikke põhjuseid, mis tingivad meeste ja naiste samalaadse töö erinevat tasustamist nii Eestis, Balti riikides kui ka laiemalt Euroopas.

Riigikontrolör rõhutas, et võrdõiguslikkuse, sealhulgas soolise võrdõiguslikkuse teema on oluline, kuid tuleks olla väga ettevaatlik, et teatud tõsiste küsimuste käsitlemine ei muutuks naeruväärseks. Samuti leidis riigikontrolör, et teema käsitlemine avalikkuses peaks olema konkreetsem ja selgete näidetega, sest abstraktne heietus ei vii kuhugi.

Kohtumise juures viibisid ka sotsiaalministeeriumi ja voliniku poolt Euroopa Liidu programmi „Progress“ toetusel elluviidud projekti „Sootundlik eelarvestamine“ koordinaator Liivi Pehk ja Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistuse juhataja Toomas Mattson.


Soovoliniku üle antud trükise e-versiooniga saab tutvuda aadressil: http://www.svv.ee/failid/RNJM%20VEAS_2012_final_bookmargid25012012.pdf


Lugupidamisega

Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistuse juhataja
6400777
5134900
[email protected] 

  • Postitatud: 24.04.2012 09:54
  • Viimane muudatus: 08.07.2020 16:20
  • Viimane ülevaatus: 08.07.2020 16:20

Lisamaterjalid

Välislinke

Veel uudiseid