Riigikontrolli tulemusauditi osakonda asub juhtima Margus Kurm

28.12.2001 | 0:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print | Saada sõbrale

TALLINN, 28. detsember 2001 - Alates 3. jaanuarist asub Riigikontrolli tulemusauditi osakonna peakontrolöri ametikohale Margus Kurm.

Margus Kurm on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Juulist 1998 kuni aprillini 1999 töötas Margus Kurm Justiitsministeeriumis vanglate ja prokuratuuri osakonna juhatajana, aprillist 1999 kuni novembrini 2001 Tallinna Prokuratuuri juhi ja vanemprokurörina.

Senine tulemusauditi osakonna peakontrolör Raivo Linnas lahkub Riigikontrollist. Raivo Linnas asus Riigikontrolli teenistusse 7. oktoobril 1998, mil ta nimetati riigikontrolöri nõuniku ametikohale. 15. märtsist 1999 töötas ta VI kontrolliosakonna peakontrolörina ning alates 1. jaanuarist 2000 tulemusauditi osakonna peakontrolörina.

Tulemusauditi osakonna audititegevus hõlmab kogu avalikku haldust, olles keskendunud peamiselt kolmele sõlmküsimusele: säästlikkus, tõhusus ja mõjusus.
Haldustegevuse säästlikkust auditeerides uuritakse, kas auditeeritav asutus on viinud oma rahakulu miinimumini, andmata seejuures järele kvaliteedis.
Ressursikasutuse tõhususe raames jälgitakse, kas tegevusele kuluva raha ja saavutatud tulemuse suhe on optimaalne.
Tegevuse mõjususe raames hinnatakse, kas analüüsitava organisatsiooni tegelikud tulemused kattuvad loodetud tulemustega, ehk kas maksumaksja raha on kasutatud tulemuslikult.

Samuti uurib tulemusauditi osakond, kas auditeeritava organisatsiooni tugifunktsioonid - infotehnoloogia, personalijuhtimine, sisekontroll jne - vastavad tänapäevasele avalikule haldusele esitatavatele nõuetele.

Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: Sven.Soiver@riigikontroll.ee

  • Postitatud: 28.12.2001 0:00
  • Viimane muudatus: 6.11.2015 9:21
  • Viimane ülevaatus: 6.11.2015 9:21

Veel uudiseid