Eesti Erastamisagentuuri likvideerimise protsess on hägune

24.10.2001 | 0:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 24. oktoober 2001 - Riigikontroll tõdes täna kvoorumi puudumise tõttu ärajäänud Erastamisagentuuri Nõukogu koosolekul, et enamus Erastamisagentuuri likvideerimisega seonduvast on tänaseni ebaselge, kuigi likvideerimine lõpeb juba nädala pärast.

Riigikontrolli peakontrolör Raivo Linnas: "Tänasel mõttevahetusel Erastamisagentuuri Nõukogus jäi mulje, et EEA juhtkonna arvates on agentuuri likvideerimine üksnes dokumentide üleandmine ja allkirjade vahetamine."

Kuigi Vabariigi Valitsus võttis 22. oktoobril vastu määruse Eesti Erastamisagentuuri vara, õiguste ja kohustuste üleandmise määruse, on selgusetu, kuidas toimub likvideerimise ettevalmistamine, likvideerimine ning õiguste, vara ja kohustuste ülevõtmine. Siiani on vastuseta olulised küsimused, mis puudutavad EEA vara, õiguste ja kohustuste inventeerimist. Samuti on ebaselge EEA Nõukogu ja majandusministri roll ja vastutus likvideerimise ettevalmistamise ja läbiviimise protsessis. EEA nõukogu liikmeid ei ole kaasatud ei otsuste tegemisele ega ka likvideerimismenetlustesse. Samuti ei ole teada, et inventeerimise peakomisjoni või alakomisjonidesse oleksid kaasatud nende maavalitsuste esindajad, kes on teatud funktsioonide ja dokumentide ülevõtjad.

Kõnealuse Vabariigi Valitsuse määruse kohaselt korraldab Rahandusministeerium küll EEA 31. oktoobri 2001. aasta seisuga esitatud raamatupidamisaruande auditeerimise, kuid Riigikontrollil ei ole selgust auditi ulatuse ja põhiküsimuste suhtes. Sealhulgas pole selgust erastamisega kaasnenud kohustuste täitmise hindamise ja vajalike pankrotimenetluste algatamise suhtes nende erastajate vastu, kes ei ole oma lepingulisi kohustusi täitnud. Seetõttu võib audit osutuda riigi vara, s.h nõudeõiguse säilimise mõttes ebapiisavaks.

Et ka tulevikus oleks võimalik saada ülevaadet EEA tehtud tööst, peab Riigikontroll väga oluliseks dokumentide säilimist ka pärast agentuuri tegevuse lõpetamist. Siiani on aga lahendamata säilitamisele kuuluvate dokumentide üleandmine Rahvusarhiivile.

Saatnud märgukirja majandusministrile, kes Vabariigi Valitsuse asjakohase määruse kohaselt vastutab kõigi nende küsimuste eest, mis määruses endas jäid reguleerimata, loodab Riigikontroll, et majandusminister vajalikud otsused õigeaegselt vastu võtab.


Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: Sven.Soiver@riigikontroll.ee

  • Postitatud: 24.10.2001 0:00
  • Viimane muudatus: 15.10.2015 20:17
  • Viimane ülevaatus: 15.10.2015 20:17

Veel uudiseid