Läänemere riikide ühisaudit lõppenud

3.10.2001 | 0:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 3. oktoober 2001 - Läänemere-äärsete riikide riigikontrollid kirjutasid Varssavis alla Helsingi konventsiooni nõuete täitmise auditi ühisraportile. Eesti Riigikontrolli poolt kirjutas alla tulemusauditi osakonna auditijuht Eva Lätti.

EUROSAI keskkonnaauditi töögrupi raames tehtud Poola Kõrgeima Kontrollikoja ettepaneku põhjal otsustasid Läänemeremaade kõrgeimad kontrolliasutused auditeerida Helsingi konventsiooni nõuete täitmisega seonduvat aastatel 1996-1999. Riigikontrolli audit lõppes 29. jaanuaril 2001, samasuguse auditi viisid läbi ka Taani, Soome, Läti, Leedu, Poola, Venemaa ja Rootsi kõrgem kontrolliasutus. Töös osales ka Saksa riigikontroll.

Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioonile (Helsingi konventsioon) kirjutasid Läänemeremaad alla 1974. aastal ja see jõustus pärast ratifitseerimist 1980. aastal. 9. aprillil 1992 võeti vastu uus, keskkonnakaitselisi ja poliitilisi muutusi arvesse võttev konventsiooni tekst, millega ühines ka Euroopa Ühendus. Eesti Vabariigi Riigikogu ratifitseeris Helsingi konventsiooni 19. aprillil 1995. aastal. Konventsiooni sätete elluviimiseks on konventsioonis esitatud terve rida nõudeid, teiste hulgas ka maal paiknevatest punktreostusallikatest pärineva reostuse vältimiseks.


Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: Sven.Soiver@riigikontroll.ee

  • Postitatud: 3.10.2001 0:00
  • Viimane muudatus: 15.10.2015 20:27
  • Viimane ülevaatus: 15.10.2015 20:27

Veel uudiseid