Kaitseministeeriumi investeeringud nõuavad põhjalikumat eelanalüüsi

26.09.2001 | 0:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print | Saada sõbrale

TALLINN, 26. september 2001 - Riigikontroll auditeeris Kaitseministeeriumi investeeringute juhtimist 2000. ja 2001. aastal. Riigikontrolli tähelepanu all oli nii Kaitseministeerium investeeringutaotluste esitajana kui ka Rahandusministeerium taotluste hindajana. Tegemist on märkimisväärse summaga riigieelarvest – Kaitseministeerium kulutas 2001.aastal investeeringuteks 200 miljonit krooni ning lähiaastatel on kavas seda summat suurendada. Riigikontroll toonitab, et selle rahaga tulemuste saavutamiseks peab senisest enam jälgima, et investeeringud moodustaksid terviku, mis aitaks saavutada Eesti kaitsealaseid eesmärke.

Riigikontroll leidis, et Kaitseministeeriumi investeerimistaotlustes Rahandusministeeriumile esitatud info ei ole piisav heaperemehelike otsuste tegemiseks.

Praegu on seosed Kaitseministeeriumi eesmärkide ja konkreetsete investeeringute vahel ebamäärased.
Rahastakse üksikuid objekte, mitte tervikprojekte. Investeeritud on uutesse objektidesse, millel lähiaastatel puudub reaalne mõju riigi kaitsevõime tõstmisele (näiteks Tapa linnak), samal ajal pole mitmeid tähtsaid objekte lõpuni arendatud (Kuperjanovi pataljon Võrus).

Et aidata kaasa kirjeldatud probleemide lahendamisele, tegi Riigikontroll Kaitseministeeriumile ettepaneku leida, millised investeeringuobjektid tõstavad riigi kaitsevõimet enim ja rahastada neid tervikprojektidena eelisjärjekorras. Ka on Riigikontrolli hinnangul Kaitseväe struktuuri ja arengustrateegiate koostamisel vaja jälgida, et eesmärkide püstitamisel arvestataks tegelike rahastamisvõimalustega.

Kaitseminister Jüri Luik esitas tegevuskava Riigikontrolli ettepanekute täitmiseks. Riigikontrollil on heameel märkida, et Kaitseministeerium ja Kaitsejõudude Peastaap on viimase aasta jooksul teinud tublit tööd strateegiliste tegevuskavade valmimiseks. Loodetavasti on Kaitseministeeriumil juba 2001. aasta lõpuks teada, milliseid objekte riigi sõjalise kaitsevõime tagamiseks vajatakse ning mis järjekorras tuleb need välja arendada.

Riigikontroll juhib tähelepanu ohule, et Kaitseministeeriumi heatasemeline riigikaitsealane planeerimistegevus jääb asjaks iseeneses, kui plaane ei seota rahaga ning raha sihipärast ja otstarbekat kasutamist ei suudeta tagada.

Rahandusministeeriumil soovitab Riigikontroll pöörata suuremat tähelepanu teiste ministeeriumide nõustamisele finantsjuhtimise parandamisel. Rahandusministeerium on Kaitseministeeriumi investeerimisprojektide taotlusi hinnates ja nende koostamist nõustades jäänud passiivseks ning nõuetele mittevastavaid projekte on ikkagi rahastatud.

Rahandusminister lubas, et Riigikontrolli ettepanekuid arvestatakse uue riigieelarve seaduse alusel vastuvõetavates õigusaktides.

Riigikontroll püüab sellelaadsete audititega juurutada avalikus sektoris mõtteviisi, mille järgi olulistele investeerimisotsustele peab eelnema põhjalik analüüs, kus on kaalutud kõiki võimalikke variante (alternatiivid, kulud, tulud) püstitatud eesmärkide saavutamiseks.

Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: Sven.Soiver@riigikontroll.ee

  • Postitatud: 26.09.2001 0:00
  • Viimane muudatus: 15.10.2015 20:38
  • Viimane ülevaatus: 15.10.2015 20:38

Veel uudiseid