Riigikontroll lõpetab ministeeriumide ja asutuste 2000. aasta majandustegevuse auditeid

22.08.2001 | 0:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print | Saada sõbrale

TALLINN, 22. august 2001 - Riigikontroll viis teist aastat järjest ministeeriumides ja mõningates asutustes läbi 2000. aasta raamatupidamisaasta aruande auditi.

Finantsaruannetele hinnangut andes tugines Riigikontroll järgmistele põhikriteeriumidele:

 • kas majandustehingud on kajastatud sisuliselt ja aritmeetiliselt õigesti; 
 • kas varad on tegelikult asutuse omad ja võlad asutuse kohustused; 
 • kas varad ja kohustused on nõuetekohaselt hinnatud; 
 • kas tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt õiges perioodis ja täies mahus; 
 • kas raamatupidamise korraldus vastab raamatupidamise seaduse ja rahandusministri määrustega
 • kehtestatud nõuetele ja heale raamatupidamistavale.

Hinnang finantsaruannetele sõltub vigade kogusummast ja vea tüübist. Võimalikud hinnangud on järgmised:

 • positiivne hinnang - aastaaruanne kajastab asutuse majandustegevust olulises osas õigesti ja õiglaselt;
 • märkustega - välja arvatud loetletud asjaolud, kajastab aastaaruanne asutuse majandustegevust olulises osas õigesti ja õiglaselt;
 • negatiivne - oluliste vigade tõttu ei kajasta aastaaruanne asutuse majandustegevust õigesti ja õiglaselt;
 • hinnangu andmata jätmine - näiteks piisavate tõendusmaterjalide puudumise korral osaline või täielik hinnangu andmata jätmine.

Üldhinnangut andmata oleme oma otsustes toonud esile auditi käigus tehtud olulised tähelepanekud:

 • vastuolude kohta asutuse majandustegevuses seaduslikkuse ja reeglipärasuse järgimises;
 • finantsjuhtimise ja sisekontrollisüsteemi täiustamise kohta.

Auditite tulemusi kasutatakse septembri alguses valmiva "Ülevaade riigi vara kasutamise ja säilimise kohta 2000 aastal" koostamiseks. Selle ülevaate esitamine on Riigikontrolli põhiseaduslik kohustus - valitsuse välisaudiitorina on Riigikontrolli ülesanne anda hinnang, kas Riigikogule esitatavad andmed on õiged ning samuti, kuidas on valitsus kasutanud maksumaksja raha ja täitnud tallepandud ülesandeid.


Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: Sven.Soiver@riigikontroll.ee

 • Postitatud: 22.08.2001 0:00
 • Viimane muudatus: 15.10.2015 20:51
 • Viimane ülevaatus: 15.10.2015 20:51

Veel uudiseid