Riigikontrolli hinnangul on personali planeerimine piirivalves hea, kuid arendatav

26.03.2001 | 0:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print | Saada sõbrale

TALLINN, 26. märts 2001 - Riigikontroll auditeeris personali planeerimise olukorda piirivalves ja Siseministeeriumi rolli personali ja personalikulude planeerimisel. Riigikontroll jõudis seisukohale, et üks peamisi piirivalve personali planeerimise tulemuslikkuse tõstmise võimalusi oleks see, kui Siseministeerium tegeleks aktiivsemalt piirivalve personalijuhtimise koordineerimise ja juhendamisega. See on ministeeriumi ülesanne ka tema põhimääruse järgi.

Riigikontroll viis auditi läbi seetõttu, et personalikulud moodustavad piirivalves märkimisväärse summa. Koos kaudsete kuludega, nagu toitlustamine ja eluasemekulude hüvitamine, on piirivalve personalikulude suurus umbes 280 miljonit krooni. Kuna piirivalve on otsustanud suurendada koosseisu 1000 inimese võrra, on nii personali kui ka personalikulude tõhus planeerimine väga oluline, et tagada eelarvevahendite säästlik kasutamine .

Auditi tulemusel soovitab Riigikontroll Siseministeeriumil leida põhimõtted, kuidas hinnata piirivalve tulemusi. Riigikontroll ei pea Piirivalveameti tegevust eesmärgituks ega kaootiliseks, kuid selgete tulemuslikkuse hindamise põhimõtete korral saab määratleda piirivalve lühi- ja pikaajalise personalivajaduse, mis praegu ei ole väga selge.

Piirivalvel on olemas mõningad tegevuskriteeriumid ja arengukavad, kuid neist ei piisa auditi aluseks olnud hindamiskriteeriumide kohaseks personali planeerimiseks.

Siseministeerium peaks koostöös piirivalvega otsima lahendusi ka piirivalve koolitussüsteemi arendamiseks ja parandamiseks nii esmaõppe kui ohvitseride täiendõppe tasemel.

Peakontrolör Raivo Linnas märkis: "Piirivalves pööratakse suhteliselt suurt tähelepanu süsteemsele ja eesmärgipärasele personali planeerimisele - neil on olemas info organisatsiooni personalist ning arendatakse tegevteenistujate koolitussüsteemi. Oluliseks probleemiks on, et kogu koosseisust oli komplekteeritud ainult 67,9%, sealhulgas lepingulistest tegevteenistujatest 65,4% ning see ei võimalda nõuetekohast personalijuhtimist. Kahjuks ei rahulda piirivalve olemasolev personal ega tööjõuturul pakutav praegu kinnitatud personalivajadust. Personalikuludeks minevat eelarvet oleks vaja suurendada ligikaudu 150 miljoni krooni võrra, et personalivajadust täiesti rahuldada."

Siseminister nõustus kontrolliaktis toodud järelduste ja põhimõtetega ning leidis, et kajastatud ettepanekud on aktsepteeritavad ja realiseeritavad. Samuti lubati teha vajalikud korraldused ettepanekute konkreetseks täitmiseks. Piirivalveamet nõustus enamiku ettepanekutega ning töötab välja konkreetsete meetmete kava nende rakendamiseks.

Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: Sven.Soiver@riigikontroll.ee

  • Postitatud: 26.03.2001 0:00
  • Viimane muudatus: 15.10.2015 21:15
  • Viimane ülevaatus: 15.10.2015 21:15

Veel uudiseid