Poollooduslike koosluste hooldamise toetuse maksmist saab parandada

09.10.2002 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 9. oktoober 2002 - Riigikontroll auditeeris, kuidas on makstud poollooduslike koosluste hooldamiseks mõeldud toetust. Auditi käigus selgunud vajakajäämistest märkimisväärseim on õiguskorralduse puudulikkus: 2001. aastani ei olnud toetuse maksmine seaduse tasemel üldse reguleeritud, 2001. aasta seadusemuudatusega sätestatud "loodushoiutoetus" on aga märksa laiema tähendusega kui toetuse sihtotstarve. Kuna seaduses pole kirjas ka toetuse maksmise eesmärki ja olulisemaid tingimusi, siis on toetuse määramisel ülearu palju tõlgendusruumi.

Vaatamata vajakajäämistele kaitstavate loodusobjektide seaduses on Keskkonnaministeerium ja tema allasutused teinud palju poollooduslike koosluste kaitsmisel. Siiski saab toetuse maksmise korraldust senisega võrreldes parandada.

Auditijuht Maidu Lääne: "Lahendamata on näiteks, kas ja kuidas maksta toetust siis, kui töö on vaid osaliselt tehtud. Probleeme oli järelevalvega: mitmel juhul võis kahelda, kas hooldatud maa ikka vaadati enne toetuse väljamaksmist üle, samuti ei kontrollitud väetiste ja pestitsiidide kasutamist, kuigi seaduses keelab neid kasutada. Soovitasime korrigeerida toetusemäärasid, sest hooldajad said vaatamata sellele, et tegid eri mahtu tööd, ikkagi ühepalju toetust. Näiteks maksti neile, kes heina niitsid, võrdselt nendega, kes seda peale niitmise ka koristasid; ajutise karjatara paigaldaja sai aga ühepalju toetust püsitara ehitajaga, vähe sellest - ta võis veel tara paigaldamiseks järjepanu igal aastal toetust taotleda."

Sanktsioonide kehtestamisel on oluline silmas pidada, et need ei läheks soovituga vastuollu. Poolloodusliku koosluse hooldajale, kes rikub riigiga sõlmitud lepingut, oli keelatud järgneva kolme aasta jooksul toetust maksta. Selle sätte tõttu võis maa jääda suhteliselt pikaks ajaks hooldamata, mis ei sobi kuidagi toetuse mõttega.

Paljuga Riigikontrolli soovitatust on Keskkonnaministeerium juba tegelema asunud.

Eelmisel aastal jagati Keskkonnaministeeriumi eelarvest poollooduslike koosluste hooldamiseks 19 miljonit krooni. Toetust makstakse looduskaitsealade ja keskkonnateenistuste kaudu maa omanikele, kes selle summaga peavad tagama puisniitude, loopealsete, rannakarjamaade ja teiste ainulaadsete koosluste säilimise.

Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: [email protected]

  • Postitatud: 09.10.2002 00:00
  • Viimane muudatus: 15.10.2015 09:42
  • Viimane ülevaatus: 15.10.2015 09:42

Veel uudiseid