Eesti riigikontrolör Janar Holm külastas koos teiste Balti riikide, Poola, Slovakkia ja Tšehhi ametikaaslastega Kiievit

05.06.2024 | 11:27

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 5. juuni 2024 – Eesti riigikontrolör Janar Holm käis 2.–4. juunil Ukraina riigikontrolöri Olha Pishchanska kutsel koos Läti, Leedu, Poola, Slovakkia ja Tšehhi kolleegidega visiidil Kiievis.

Delegatsioon kohtus Ukraina Ülemraada esimehe Ruslan Stefantšuki, riigieelarve komisjoni ja teiste Ülemraada esindajatega ning külastas Ukraina riigikontrolli, kus peeti arutelu juhtkonnaga. Lisaks külastas delegatsioon Venemaa Föderatsiooni rünnakutest tabatud paikasid Kiievi ümbruses.

Ukraina Riigikontrollile on sõjaolukorras kõrgendatud ootused riiki suunatud rahvusvahelise abi kasutuse ja sõjakahjude hindamiseks ning Ülemraadas valmistatakse ette auditiasutuse tööd reguleeriva seaduse uuendamist.

Eesti riigikontrolör ja tema ametikaaslased rõhutasid Ülemraada esindajatega kohtudes, et kõrgeimate auditiasutuste töö peamine alus on sõltumatus, sealhulgas asutuse tööplaani, eelarvet ja juhtimist puudutavas osas, ja see tuleks seadusega tagada.

Kohtumisel Ukraina riigikontrolliga arutati võimalike koostööauditite teemasid ja erinevaid koolitamisformaate, muu hulgas ka auditimetoodika ja digiteerimise vallas. Janar Holm tänas oma kõnes Ukraina Riigikontrolli töötajaid nende ja nende perekondade isikliku vapruse eest ning mälestas kaht sõjas hukkunud Ukraina riigikontrolli töötajat.

Visiit on esimene nii laiapindne Euroopa kõrgeimate auditiasutuste kohapealne toetusavaldus Ukraina rahvale ja kõrgeimale auditiasutusele pärast Venemaa täiemahulise Ukraina-vastase agressioonisõja algust 2022. aastal.

Eesti Riigikontroll on Ukraina kolleegidega olnud tihedates suhetes nii kahepoolselt kui erinevates rahvusvahelistes koostöövõrgustikes. 2018. aastal sõlmisid Eesti ja Ukraina riigikontroll ka koostööleppe. Mõlemad riigikontrollid on aktiivsed liikmed kõrgeimate auditiasutuste Euroopa katusorganisatsioonis EUROSAI. Eesti riigikontroll juhib EUROSAI IT-töörühma ning Ukraina kolleegid katastroofidest põhjustatud kahjude auditeerimise töörühma.

Priit Simson
Riigikontrolli kommunikatsioonijuht
+372 640 0777
+372 5615 0280
[email protected]

  • Postitatud: 05.06.2024 11:27
  • Viimane muudatus: 05.06.2024 12:15
  • Viimane ülevaatus: 05.06.2024 12:15

Veel uudiseid