Riigikontroll: Siseministeeriumi väide riigisaladusega kaetud töötajate andmete lekke riski kohta on asjakohatu

04.09.2023 | 14:49

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 4. september 2023 – Riigikontroll teatas täna, et ei saa anda auditi käigus hinnangut Siseministeeriumi enam kui 300 miljoni euro suuruste personalikulude kasutamise seaduslikkusele ja sihipärasusele.

Siseministeerium on oma tänases vastulauses põhjendanud auditeerimise takistamist riigi majandusaasta koondaruande koostamise käigus sellega, et nende hinnangul ei olnud auditi ajal selge andmete hoidmise turvalisus ja õiguslik korraldus, mistõttu „ei olnud maandatud risk, et riigisaladusega kaetud teenistujate andmed saavad avalikuks.“

Oluline on mõista, et personaliandmeid sisaldav Riigi Tugiteenuste Keskuse andmebaas ei sisalda andmeid riigisaladusega kaetud teenistujate kohta. Riigisaladusega kaetud teavet ei pärita riigi andmevahetuskihi X-tee kaudu. Seega on Siseministeeriumi esitatud põhjendus töötajate andmete võimaliku lekke riski kohta täiesti asjakohatu ja vale.

Riigikontrolli ametnikel on õigus audititoimingute tegemisel tutvuda ka riigisaladust sisaldavate teabekandjatega, kuid käesolevas auditis ei olnud see Siseministeeriumi puhul vajalik.

Priit Simson
Riigikontrolli kommunikatsioonijuht
+372 640 0102
+372 5615 0280
[email protected]
[email protected]
http://www.riigikontroll.ee/

  • Postitatud: 04.09.2023 14:49
  • Viimane muudatus: 04.09.2023 14:59
  • Viimane ülevaatus: 04.09.2023 14:59

Veel uudiseid