Riigikontrolör Janar Holm osaleb kõrgeimate auditiasutuste juhtide kohtumisel Lissabonis

21.06.2023 | 13:12

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 21. juuni 2023 Riigikontrolör Janar Holm osaleb 21.–22. juunil Portugalis Lissabonis Euroopa Kontrollikoja ja Euroopa Liidu kõrgeimate auditiasutuste juhtide kontaktkomitee kohtumisel.

Kohtumise põhiteemad on energeetika ning Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu. Riigikontrolör Janar Holm teeb lühiettekande energiajulgeoleku teemal, rõhutades hiljuti Balti regioonis kasvanud energiaga varustamise kindluse riske, mis avalduvad nii kõikuvates energiahindades, tarneraskustes kui ka riskis, et Venemaa kahjustab energiataristut. Elektriga varustamise kindlus on ka Riigikontrolli 2023. aasta fookusteema.

Lisaks energiajulgeolekule on kontaktkomitee ja Euroopa Kontrollikoja kohtumisel arutlusel pikaajalised energeetikaeesmärgid, elektritaristuga seonduvad teemad, taastuvenergeetika kasvu soodustamine ning nende küsimuste käsitlemine kõrgeimate kontrolliasutuste auditites.

Kohtumisel arutatakse taaste- ja vastupidavusrahastu ning vastavate riiklike taastamis- ja vastupidavuskavade läbivaatamise, rakendamise ja auditeerimisega seotud probleeme, jagatakse audititest saadud õppetunde ning tutvustatakse häid praktikaid. Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu on ajutine ELi rahastamisvahend, millega leevendatakse COVID-19-pandeemia majanduslikku ja sotsiaalset mõju ning muudetakse Euroopa majandus ja ühiskonnad jätkusuutlikumaks ning vastupidavamaks.

Lisaks toimub paralleelselt kontaktametnike kohtumine, kus arutatakse võrgustikutöö praktilisi küsimusi.

Priit Simson
Riigikontrolli kommunikatsioonijuht

+372 640 0102

+372 5615 0280

[email protected]

[email protected]

http://www.riigikontroll.ee/

 

 

  • Postitatud: 21.06.2023 13:12
  • Viimane muudatus: 21.06.2023 16:41
  • Viimane ülevaatus: 21.06.2023 16:41

Veel uudiseid