Eesti Riigikontroll korraldab maailma riigikontrollidele elektroonilise identiteedi teemalise veebiseminari

18.04.2023 | 23:09

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 19. aprill 2023 Riigikontroll korraldab täna, 19. aprillil Euroopa kõrgeimate auditiasutuste ühenduse (EUROSAI) infotehnoloogia töörühma elektroonilise identiteedi teemalise veebiseminari, millest võtavad osa kõrgeimate auditiasutuste esindajad üle maailma.

Riigikontrolör Janar Holm, kes on ühtlasi infotehnoloogia töörühma eesistuja, esineb seminari avakõnega. Euroopa digiidentiteedi ja arendatava digikukru arengust annab ülevaate Euroopa Komisjoni esindaja Gudrun Stock sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadist.

Külalisettekandega Euroopa Liidu e-identimise ja e-tehingute määruse EIDAS (ingl electronic IDentification, Authentication and trust Services) mõjust liikmesriikidele esineb ettevõtte SK ID Solutions AS juht Kalev Pihl. Tema ettevõte on Eesti riigi partner isikut tõendavate dokumentide (ID-kaart, elamisloa kaart jt) sertifikaatide väljastamisel. Kalev Pihli juhtimisel on kavas ka paneelarutelu elektroonilise identiteedi rakendamise väljakutsetest.

Seminaril on kavas ettekanded elektroonilise identiteedi auditeerimise teemal, esinevad Euroopa kõrgeimate auditiasutuste ning Euroopa kontrollikoja esindajad. Riigikontrolli kogemust elektroonilise identiteedi auditeerimisel jagab e-residentsuse programmi auditi näitel audiitor Otti Eylandt.

Seminar pakub väljundit ka regioonide koostööks, peale Euroopa auditiasutuste ettekannete ja sõnavõttude on kavas kaks ettekannet elektroonilise identiteedi arengusuundumustest Araabia regiooni esindajatelt.

Priit Simson

Riigikontrolli kommunikatsioonijuht

+372 640 0102

+372 5615 0280

[email protected]

[email protected]

http://www.riigikontroll.ee/

 

  • Postitatud: 18.04.2023 23:09
  • Viimane muudatus: 20.04.2023 12:55
  • Viimane ülevaatus: 20.04.2023 12:55

Veel uudiseid