Narkoennetusraha kasutamine sihipärasemaks

16.05.2002 | 0:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 16. mai 2002 - Riigikontroll auditeeris, kas "Alkoholismi ja narkomaania ennetamise programmi" raames eraldatud raha on kasutatud sihipäraselt ja leidis, et Sotsiaalministeerium ja Tervisekasvatuse Keskus ei ole maandanud ebasihipäraste kulutuste esinemise riske programmile eraldatud raha kasutamisel.

Narkomaania on Eestis järjest suurenev probleem, narkootikume tarbib hinnanguliselt kuni 30000 inimest. Narkomaania ennetustööks on valitsus vastu võtnud 10 aastase programmi. Programmi rakendamiseks on viimasel kahel aastal eraldatud üle 6 miljonit krooni aastas.

Riigikontrolli auditi tulemusel selgus, et eelmisel aastal projektile eraldatud ligi 6,5 miljonist kroonist saab lugeda ebasihipärasteks kulutusteks ligi viiendiku – 1,25 miljonit.

Ebasihipäraseid kulutusi on soodustanud programmi ebaselgus ja juhtimise korraldus. Ehkki programmi läbiviimise eest vastutab valitsus, ei sõnastanud programmi eesmärke ja tulemusi ei valitsus ega ka Sotsiaalministeerium, kelle valitsemisalas programm ellu viidi. Samuti pole minister senini aru andnud, kuidas on programmi täitmine läinud viimase kuue aasta jooksul.

Ministeeriumi juures tegutseva nõukogu otsuste põhjal sõlmisid projektide täitjatega lepinguid hallatav riigiasutus Eesti Tervisekasvatuse Keskus ja keskusega sõlmitud lepingu alusel Eesti Uimastipreventsiooni Sihtasutus. Esitatud projektide vahel valiku tegemine oli ebaselge ning puudusid projektide tulu-kulu analüüsid.

Osa raha kasutamise üle sihtasutuses puudus ministeeriumil ja Tervisekasvatuse Keskusel kontroll, sihtasutus ei esitanud infot ka Riigikontrollile. Lisaks finantseeris Uimastipreventsiooni Sihtasutus projekte, mis ei olnud nõukogu heakskiitu saanud või mida oli nõukogu otsustanud mitte finantseerida.

Liiga suured on ka programmi juhtimise kulud – Tervisekasvatuse Keskuses ja Uimastipreventsiooni Sihtasutuses kulus juhtimiskuludeks üle 1,5 miljoni krooni ehk viiendik kogu programmi eelarvest.

Programmi eest vastutav Sotsiaalministeerium nõustus Riigikontrolli tähelepanekutega. Välja on hakatud töötama ennetustöö ja rehabilitatsiooni läbiviimise lähtekohti. Samuti on ministeerium sel aastal moodustanud kõikide tervishoiuprogrammide juhtimise kvaliteedi ja sihipärasuse kontrollimiseks järelevalvekomisjoni.

Uimastipreventsiooni Sihtasutusega 2002. aastal lepingut ei sõlmitud ja ta ei ole programmi raames enam koostööpartner. Ministeeriumi teatel on sihtasutusega hetkel käimas vaidlus raha kulutamise ja aruannete esitamise asjus. Uimastipreventsiooni Sihtasutuse venitamistaktika ei tekita usaldust, et kõnealust raha on kasutatud sihipäraselt.

Riigikontroll teeb ettepaneku kaaluda alkoholismiga seonduva tegevuse eraldamist iseseisvaks programmiks, sest praegu on need probleemid programmi raames jäänud õigustamatult tähelepanuta.


Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: Sven.Soiver@riigikontroll.ee

  • Postitatud: 16.05.2002 0:00
  • Viimane muudatus: 15.10.2015 10:40
  • Viimane ülevaatus: 15.10.2015 10:40

Veel uudiseid