Kogu toimetulekutoetus ei jõua abivajajateni

6.03.2002 | 0:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 6. märts 2002 - Igal aastal eraldab riik toimetulekutoetuse maksmiseks suuri summasid ning peaks ka hoolitsema selle eest, et toetus jõuaks tõesti ainult abivajajateni. Riigikontroll uuris toimetulekutoetuse maksmist kolmes linnas, kus selleks kulub raha rohkem kui kusagil mujal Eestis - Tallinnas, Kohtla-Järvel ja Narvas. Selgus, et paraku said toetust ka paljud need, kellel polnud selleks õigust.

Osa taotlejaid piirdus vaid väitega, et puudub töökoht ja sissetulek, mis ei võimalda eluga toime tulla. Ametnikud aga öeldu õigsust ei kontrollinud. Osale maksti toetust vaatamata sellele, et elamuasemekulud olid tõendamata ja andmed perekonnaliikmete kohta esitamata.

Toetust maksti ka neile, kel polnud elamisluba, kuigi seda tohtis maksta vaid Eesti alalisele elanikule. Samuti said eluasemekulude katteks toetust inimesed, kellel polnud alalist elukohta. Vaatamata sellele, et toetust oli keelatud maksta ühekordse materiaalse abina ja eelmiste perioodide võlgnevuse katteks, tehti seda ometigi Narvas ja Kohtla-Järvel.

Riigikontroll leidis, et kuna toetust reguleerivad õigusaktid ei olnud piisavalt selged, siis suhtuti omavalitsustes toimetulekutoetuse maksmisse üsna kergekäeliselt. "Unustati", et osa sotsiaalabi vajavate isikute aitamine ei ole mitte riigi, vaid kohaliku omavalitsuse kohustus, näiteks tuleb kodutute ja teiste kindla elukohata inimeste toetuseks leida raha omavalitsuse eelarvest.

Toimetulekutoetuse maksmiseks kulus möödunud aastal riigieelarvest 354 miljonit krooni, sellest 123 miljonit krooni kontrollitud linnades. Auditi juhi Maidu Lääne hinnangul maksti Tallinnas, Narvas ja Kohtla-Järvel toimetulekutoetust õigusakte eirates 13 miljoni krooni ulatuses ehk 11% kogusummast. Et nõutavad andmed ja dokumendid paljudel juhtudel puudusid, ei olnud kontrollijatel võimalik kindlalt väita, kui palju tõi õigusaktide eiramine riigile liigseid kulusid.

Sotsiaalministeerium oli teadlik toimetulekutoetuse maksmisel esinevatest puudustest ning nägi lahendusena 2001. aasta lõpul vastu võetud uut sotsiaalhoolekande seadust, mis annab alates 2002. aastast omavalitsustele õiguse iseseisvalt toimetulekutoetuse määramise ja maksmise üle otsustada. Riigikontroll leiab, et uus seadus siiski kõiki probleeme ei lahenda. Omavalitsustel tuleb koos vastutuse suurenemisega tõhusamalt toetuse maksmise riske maandada.

Kohtla-Järve ja Narva esindajad nõustusid kontrolliaktides esitatuga. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti täpsustused puudutasid ühiselamutes elavatele üliõpilastele toetuse maksmist.

Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: Sven.Soiver@riigikontroll.ee

  • Postitatud: 6.03.2002 0:00
  • Viimane muudatus: 15.10.2015 11:38
  • Viimane ülevaatus: 15.10.2015 11:38

Veel uudiseid