Lõppes teravilja toetuseks ettenähtud raha kasutamise kontrollimine

5.02.2002 | 0:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 5. veebruar 2002 - Riigikontrolli veebilehel on avalikustatud auditi "Teravilja toetuseks ettenähtud raha ebasihipärase kasutamise kontrollimine" tulemused.

Auditi käigus jõudis Riigikontroll järgmiste tulemusteni:

Riigikontroll peab kõige olulisemaks teraviljatoetuse kuritarvitamise ja väärkasutuse allikaks riske, mis seonduvad põllukultuuride kasvupindade olemasolu ja suuruse kontrollimisega. Praegu rahuldasid toetuse määramise üle otsustajad enamiku taotlusi andmete õigsuses veendumata.

Ka leidis Riigikontroll, et eri liiki toetuste maksmisega ühe ja sama põllu eest katab riik põllumajandustootja kulusid korduvalt, mida ei saa pidada riikliku toetuse tõhusaks kasutamiseks.

Riigikontrolli hinnangul peab Põllumajandusministeerium oluliselt parandama meetmeid maakasutuse ja põllukultuuride kasvupindade kontrollimisel ning maandama riskid enne järgmise hooaja teraviljatoetuse maksmist.

Auditi tulemuste arutelul Põllumajandusministeeriumis tõdeti kontrollimise vajalikkust, mis osutas puudustele teraviljatoetuse administreerimisel ja maksmisel. Ministeeriumi esindajad nõustusid auditi tulemusena neile tehtavate soovituste ja ettepanekutega ning lubasid neid arvestada.

Ka Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, kelle ülesanne on toetuse taotluste administreerimine, nõustus kontrollitulemustega. Ameti peadirektori kinnitusel koostatakse protseduurireeglid toetuse menetlemiseks, töötatakse välja kriteeriumid kontrollivalimi moodustamiseks taotlejate kohapeal kontrollimiseks, samuti täiendatakse taotlejate maakasutuse kontrollimise mehhanisme.

Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: Sven.Soiver@riigikontroll.ee

  • Postitatud: 5.02.2002 0:00
  • Viimane muudatus: 15.10.2015 11:50
  • Viimane ülevaatus: 15.10.2015 11:50

Veel uudiseid