Riik ei taga, et koolitusloaga firma ka head haridust annab

24.09.2003 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 24. september 2003 - Riigikontrolli auditi tulemusel selgus, et täiskasvanute koolituse loa saamiseks vajalikud formaalsed nõuded on olemas ning kõiki taotlejaid on koheldud võrdselt. Siiski ei taga süsteem, et loa saab pädev koolitaja.

Peakontrolör Jüri Kõrge: "Põhjusi, miks koolitusluba ei ole kvaliteedimärk, on kaks - praktiline tegevusetus ja valdkonna kehv reguleeritus. Taotlejate pädevust ja tehnilisi võimalusi ei hinnata ning ka õigusaktides on väga puudulikult sätestatud sisulised nõuded õppekavadele, materiaalsele baasile ja lektoritele. Kõik, kes on osanud täita vajalikud dokumendid, on loa saanud. Samuti ei kontrollita loaomanike tegevust ja polegi määratletud, kes on pädev ettekirjutusi tegema. Seepärast ei ole ka mitte teoreetiliselt võimalik luba koolituse kehva kvaliteedi pärast kehtetuks tunnistada."

Täiskasvanute koolitamise luba on täna eelkõige vahend, mille abil koolitatavad tulumaksu tagasi saavad. Sealjuures vaadatakse tulumaksu tagastades ainult seda, kas firma on üleüldse mingi koolituse läbiviimiseks loa saanud, hoolimata sellest, kas luba on väljastatud ka kursuse kohta, mille läbis inimene, kes tulumaksu koolitussumma võrra tagasi taotleb.

Lubade sisulist tähtsust vähendab ka asjaolu, et neid ei nõuta kõigi pakutavate koolituste puhul. Mitmed, sh suured ja tunnustatud koolitusasutused, tegutsevad ilma lubadeta, sest pakuvad õpet vähem kui 120-tunnises mahus.

Riigikontroll soovitas haridus- ja teadusministril teha põhimõtteline valik – kas kehtestada täiskasvanute koolituslubade puhul sisulised nõuded ja tagada nende kontroll, või lubadest loobuda. Vastasel korral annavad koolitusload inimestele midagi pakutava kvaliteedi kohta ütlemata endiselt valesignaali.


Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: [email protected]

  • Postitatud: 24.09.2003 00:00
  • Viimane muudatus: 02.10.2015 16:33
  • Viimane ülevaatus: 02.10.2015 16:33

Veel uudiseid