Eesti Riigikontroll korraldab Euroopa riigikontrollide IT-töörühma seminari andmevahetuse teemal

11.04.2022 | 22:41

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 12. aprill 2022 – Täna toimub Euroopa kõrgeimate auditiasutuste ühenduse (EUROSAI) infotehnoloogia töörühma andmevahetuse-teemaline virtuaalne seminar, millest võtavad osa kõrgeimate auditiasutuste esindajad üle maailma.

Kõrgeimad auditiasutused kasutavad ülesannete täitmisel järjest suuremaid andmehulkasid, kuid on andmete saamisel kohanud tehnilisi ja õiguslikke takistusi. Samas on leitud ka lahendusi, mida rakendades võiks auditeerimine olla mõjusam.

Päeva esimeses pooles toimub kõrgetasemeline paneelarutelu andmevahetuse õiguslikest ja tehnilistest väljakutsetest. Arutelu juhib riigikontrolör Janar Holm. Päeva jooksul on kavas mitmed ettekanded, kus käsitletakse Euroopa riigikontrollide kogemust andmete töötlemisel, sealhulgas antakse laiem ülevaade Euroopa riigikontrollide andmevahetuse praktikast. Külalisettekande efektiivsest andmete kasutusest riigiasutustes teeb Eesti riigi andmete juht Ott Velsberg Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist.

 

Taustaks

 

Euroopa kõrgeimate auditiasutuste ühenduse EUROSAI infotehnoloogia töörühm loodi 2002. aastal, et Euroopa riikide riigikontrollid saaksid vahetada infotehnoloogia alal kogemusi ning ergutada ühistegevust oma valdkonnas. Töörühma liikmed on 40 riigi kõrgeimad auditiasutused ning peamised tegevussuunad on e-valitsemine, infotehnoloogia, IT-valdkonna auditeerimise standardiseerimine, asutuste enesehindamine infotehnoloogia valdkonnas ning koostööauditite tegemine. Eesti Vabariigi Riigikontroll on EUROSAI infotehnoloogia-töörühma eesistuja alates 2020. aasta suvest. 

 

Priit Simson
Riigikontrolli kommunikatsioonijuht
+372 640 0102
+372 5615 0280
[email protected]
[email protected]
http://www.riigikontroll.ee/

  • Postitatud: 11.04.2022 22:41
  • Viimane muudatus: 13.04.2022 11:54
  • Viimane ülevaatus: 13.04.2022 11:54

Veel uudiseid