Saada artikli link sõbrale

15 kõrgeima auditiasutuse ja Euroopa Kontrollikoja ühisaudit: paljud Euroopa riigid ei suuda täita õhukvaliteedi kohta õigusaktidega seatud nõudeid, Eesti on erandiks
* *
   
*