Riigi 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne õige

Toomas Mattson | 30.08.2018 | 12:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 30. AUGUST 2018 – Riigikontrolli hinnangul on Eesti riigi 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õige ning kajastab kõigis olulistes osades õiglaselt riigi finantsseisundit ning lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Riigi 2017. aasta eelarve täitmise aruanne, mis näitab eelarvetulusid 9,16 miljardit, kulusid 8,84 miljardit, investeeringuid 414,8 miljonit ja finantseerimistehinguid 159,7 miljonit eurot, annab Riigikontrolli hinnangul usaldusväärset teavet riigi kogutud tulude, tehtud kulude, investeeringute ja finantseerimistehingute kohta. Samuti on riigi majandustehingud olulises osas sooritatud kooskõlas riigieelarve seadusega, 2017. aasta riigieelarve seadusega ning 2017. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadusega. See tähendab, et riigieelarve seaduste täitmises Riigikontroll olulisi vigu ei leidnud.

Riigikontroll auditeeris tänavu eraldi ka finantsaruandlust toetavate infosüsteemide toimimine ja usaldusväärsust. Finantsarvestuse seisukohast oluliste infosüsteemide toimimisel ei tuvastatud puudujääke, mis võiksid oluliselt mõjutada nendel süsteemidel põhinevate finantsandmete kvaliteeti.

Taustaks:
Riigi 2017. aasta tulud olid 2017. aasta riigieelarve täitmise aruande kohaselt 9,16 miljardit eurot. Riigi tehtud kulud olid 8,84 miljardit eurot, investeeringuid tehti 414,8 miljoni euro eest. 2017. aastal ületasid kulud ja investeeringud tulusid 100,3 miljoni euro võrra (NB! Tegemist ei ole valitsussektori üle- või puudujäägiga, kuna riigieelarvelised asutused moodustavad ainult osa valitsussektorist). Riigi konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande andmetel on 31.12.2017. aasta seisuga riigi varade rahaline maht kokku 17,3 miljardit eurot ning enamiku varadest moodustab põhivara (mets, teed, hooned, masinad). Võrreldes eelmise perioodiga on varade rahaline maht kasvanud 788,7 miljoni euro võrra.

31.12.2017. aasta seisuga on riigil kohustisi kokku 7,9 miljardit eurot ning need on eelmise perioodiga võrreldes suurenenud 484,8 miljoni euro võrra. Kohustistest suurema osa moodustavad pikaajalised kohustised summas 4,84 miljardit eurot. Riigil on laenukohustisi 2,9 miljardi euro ulatuses ning need on varasema perioodiga võrreldes jäänud samale tasemele. Riigi pensionikohustised on ligikaudu 2,4 miljardi euro suurused.

 

Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsioonijuht
+372 640 0777
+372 513 4900
[email protected]
[email protected]
www.riigikontroll.ee

  • Postitatud: 30.08.2018 12:00
  • Viimane muudatus: 30.08.2018 12:46
  • Viimane ülevaatus: 30.08.2018 12:46

Riigi 2017. aasta tulud olid 2017. aasta riigieelarve täitmise aruande kohaselt 9,16 miljardit eurot.

Arno Saar / Õhtuleht / Scanpix Baltics

Lisamaterjalid

Dokumendid

Veel uudiseid