Euroopa noorte töötuse probleeme käsitlevate auditite koondülevaade nüüd avaldatud

Toomas Mattson | 28.06.2018 | 10:30

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

LUXEMBOURG–TALLINN, 28. juuni 2018 – Euroopa kõrgeimate auditiasutuste kontaktkomitee ja Euroopa Kontrollikoda avaldasid täna koondülevaate noorte töötuse probleemi käsitlevatest auditiaruannetest Euroopa Liidus. Noorte töötust ja nende tööturule lõimimist käsitlev ülevaade põhineb Euroopa Liidu 13 liikmesriigi kõrgeima auditiasutuse ja Euroopa Kontrollikoja 2013–2017 koostatud auditiaruannetel.

Noorte töötus on enamiku Euroopa Liidu liikmesriikide ja institutsioonide jaoks üks olulisi teemasid. 2016. aastal ei suutnud üle nelja miljoni noore eurooplase tööd leida ja pikaajaliste töötute osakaal on endiselt suur.

Tööhõive kõrge tase on üks peamisi Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärke ning liikmesriigid investeerivad märkimisväärsel hulgal avaliku sektori raha, et lahendada noorte töötuse probleem ja luua noortele töökohad. Neid investeeringuid toetatakse sageli Euroopa Liidu rahaga. Riikide kõrgeimate kontrolliasutuste ja Euroopa Kontrollikoja eesmärk on tagada, et seda raha kasutatakse tõhusalt.

Kõrgeimad kontrolliasutused on käsitlenud auditites olulisi tulemuslikkusega seotud küsimusi, keskendudes tööhõivepoliitika, -programmide ja -projektide tõhususele, tulemuslikkusele ja/või tasuvusele. Nad on käsitlenud selliseid teemasid nagu tööhõivepoliitika elluviimine, haridussüsteemide kohandamine, tööotsimismeetmete täiustamine, otsest tööhõivet pakkuvate süsteemide ja programmide seire, sealhulgas mõnel juhul ka rahvusvaheline analüüs.

Euroopa Kontrollikoda avaldas 2016. aastal noorte töötust käsitleva auditiaruande, milles on hinnatud noortegarantiid ja noorte tööhõivega tegelemist ning analüüsitud, kas Euroopa Liidu poliitika abil on suudetud midagi muuta.

Auditi kokkuvõttes on selgitatud noorte töötuse probleeme ning Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide rolli lahenduste leidmisel. Samuti on selles esitatud ülevaade 13 liikmesriigi (Belgia, Bulgaaria, Itaalia, Leedu, Luksemburg, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Slovakkia, Ungari ja Ühendkuningriik) kõrgeima auditiasutuse ja Euroopa Kontrollikoja hiljutisest audititööst, sealhulgas iga auditi üksikasjadest.

Täna avaldatud kokkuvõte on kontaktkomitee raames toimunud riikide kõrgeimate auditiasutuste ja Euroopa Kontrollikoja koostöö tulemus. Selle eesmärk on pakkuda teavet kõikidele, kes on sellest olulisest poliitikavaldkonnast huvitatud, ja see on kättesaadav 23 Euroopa Liidus kasutavas keeles kontaktkomitee veebilehel: https://www.eca.europa.eu/sites/cc/en/Pages/Compendiums.aspx

 

Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsioonijuht
+372 640 0777
+372 513 4900
[email protected]
[email protected]

  • Postitatud: 28.06.2018 10:30
  • Viimane muudatus: 16.07.2018 14:17
  • Viimane ülevaatus: 16.07.2018 14:17

Veel uudiseid