Janar Holm andis Riigikogu ees ametivande ja astus riigikontrolöri ametisse

Toomas Mattson | 09.04.2018 | 15:36

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 9. aprill 2018 – Täna andis Riigikogu täiskogu ees ametivande Janar Holm, kelle parlament nimetas vabariigi presidendi ettepanekul riigikontrolöri ametisse kuu aega tagasi. Holmi viis aastat kehtivad volitused riigikontrolörina algasid ametivande andmise hetkest.

Holm luges kõnepuldist ette ametivande teksti: „Tõotan jääda ustavaks Eesti rahvale, Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale ning oma südametunnistuse järgi, kooskõlas põhiseaduse ja seadusega, täita erapooletult kõiki neid kohustusi, milleks amet mind kohustab.“

Ametisse astunud riigikontrolör allkirjastas seejärel ametivande teksti, mida hoitakse riigikontrolöri ametisoleku ajal Riigikogu Kantseleis, pärast ametist lahkumist aga Rahvusarhiivis.

Riigikontrolli alates 2013. aastast juhtinud riigikontrolör Alar Karise ametiaeg lõppes ööl vastu 8. aprilli ja ta asus tänasest ehk 9. aprillist 2018 tööle Eesti Rahva Muuseumi direktorina. Sellesse ametisse valiti ta 27. oktoobril 2017. Ühtlasi jätkab Karis Tartu Ülikoolis akadeemilist tegevust professorina.

* * *

Riigikogu nimetas pikaaegse riigiametniku Janar Holmi riigikontrolöri ametisse kuu aega tagasi ehk 7. märtsil 2018. Tema kandidatuuri toetas ligi 2/3 parlamendi liikmetest: poolt hääletas 64 ja vastu 10 Riigikogu liiget. Hääletamata jättis 15 Riigikogu liiget.

Janar Holm on sündinud 17. augustil 1976 Kuressaares (toona Kingissepa). Ta on lõpetanud 1994. aastal Saaremaa ühisgümnaasiumi (keemia-bioloogia eriklass) ja 1998. aastal Tartu Ülikooli õigusinstituudi eraõiguse õppesuuna (cum laude). 2005. aastal lõpetas ta samas magistriõppe (magister iuris, lõputöö „Haridusõiguse tagamine kohustusliku hariduse tasemel ja sellele järgnevatel haridustasemetel“).

Pärast ülikooli lõpetamist oli Holm aastatel 1997–1999 Eesti Kaupmeeste Liidu  tegevdirektor, sealt siirdus ta edasi tööle riigi teenistusse haridusministeeriumi vastutusalasse, kuhu jäi tööle 18 aastaks. 1999–2000 oli ta ministeeriumis õigusnõunik, 2001–2004 ministeeriumi õigusosakonna juhataja kohusetäitja, 2004–2006 riikliku eksami- ja kvalifikatsioonikeskuse direktor. 2006–2007 oli Holm ministeeriumi üld- ja kutsehariduse asekantsler ning 2007–2008 haldusala asekantsler. Aastatel 2008–2017 oli ta haridus- ja teadusministeeriumi kantsler.

2017. aastal siirdus Holm haridus- ja teadusministeeriumist sotsiaalministeeriumisse tööala asekantsleriks, kus tema koordineerida olid tööhõive ja tööelu arengu teemad.

Janar Holm on abielus. Peres kasvab kaks last, tütar ja poeg.

 

Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsioonijuht
+372 640 0777
+372 513 4900
toomas.mattson@riigikontroll.ee
press@riigikontroll.ee

  • Postitatud: 09.04.2018 15:36
  • Viimane muudatus: 11.04.2018 09:59
  • Viimane ülevaatus: 11.04.2018 09:59

Riigikontrolör Janar Holm andis vastavalt seadusele ametivande Riigikogu täiskogu ees.

Erik Peinar / Riigikogu

Veel uudiseid