Riigikontrolör Alar Karis: Sisekaitseakadeemia Ida-Virumaale sundviimine on mõttetu, ülikallis, seab ohtu siseturvalisuskoolituse kvaliteedi ja sisaldab olulisi julgeolekriske

Toomas Mattson | 13.03.2017 | 17:48

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 13. märts 2017 – Riigikontrolör Alar Karis ütles täna Riigikogus esinedes, et Sisekaitseakadeemia Ida-Virumaale viimine ei ole otstarbekas. "Vastupidi – see on mõttetu, ülikallis, seab vastutustundetult ohtu siseturvalisuskoolituse kvaliteedi ja sisaldab olulisi julgeolekriske," sõnas Karis,  vastates Vabaerakonna fraktsiooni liikmete arupärimisele Sisekaitseakadeemia kolimise mõttekuse asjus.

Karise sõnul peaks otsus viia kool või mõni muu asutus kuhugi teise kohta sõltuma sellest, kas see muudab selle töö tulemused paremaks. "Siinsel juhul – kas Sisekaitseakadeemias hakataks andma Narva kolimise tulemusel senisest kvaliteetsemat ja vajadusel rahvusvahelisemat haridust, kas üha rohkem ja üha sobivamate isikuomadustega tudengeid sooviks kooli Narvas paiknemise tõttu sinna õppima asuda ja tippõppejõud seal õpetada, kas parema hariduse saanud töötajate abil saavutatakse riigis siseturvalisuse kõrgem tase, kas kooli ülalpidamise kulud on riigile jõukohased praegu ja tulevikus jne," sõnas Karis.

Ta lisas, et on juba aastaid näinud, kuidas valitsuse moodustamise ja koalitsioonileppe kokkukirjutamise tohuvabohus tekivad plaanidesse ka lõpuni läbi kaalumata mõtted. "Sisekaitseakadeemia kolimine Ida-Virumaale näib olema üks sellelaadsetest. Mõnele üksikule isikule või rühmale paistab see aga olevat lausa kinnisidee, mis oma definitsioonile kohaselt on nende vaimu haaranud nii, et see peaaegu ei allu muutmisele mingite argumentidega, mistõttu teema kerkib pinnale kindla järjepidevusega. Ma loodan siiski väga, et valitsus mõistab laiemalt akadeemia asjus otsuseid tehes, et lisaks nn poliitilisele tahtele on veel hulk mõistuslikke argumente, mida ei tohiks kõrvale heita," ütles riigikontrolör.

Riigikontroll on Sisekaitseakadeemia teemal saatnud valitsusele mitu kirja, kus on juhtinud tähelepanu riskidele, mis mõjutavad hariduse kvaliteeti ja riigile tekkida võivat kahju.

Riigikontrolör leidis, et risk, et Sisekaitseakadeemia ei suuda Narva sundviimise järel jätkata innovaatilise ja rahvusvaheliselt tunnustatud õppe-, teadus- ja arenduskeskusena, on väga suur. "On oht kaotada kvalifitseeritud õppejõudkond ja seeläbi oluliselt kahjustada Eesti siseturvalisuse kaitsel seisvate asutuste võimalusi saada endale tulevikus tööle hästi väljaõpetatud inimesi. " Küsitlused näitavad, et valdav enamik Sisekaitseakadeemia õppejõududest ei soovi koolis jätkata, kui see peaks viidama Ida-Virumaale. Samuti on suurem hulk tudengeid seda meelt, et nad ei oleks asunud Sisekaitseakadeemiasse õppima, kui see asuks Narvas. "Et juba praegu on inimesi Sisekaitseakadeemiasse raske õppima meelitada, oleks täiesti vastutustundetu seda olukorda veelgi halvendada," sõnas Karis. Riigikontrolör leidis, et Narva Sisekaitseakadeemia praktikabaasi ja täienduskoolituskeskuse rajamine oleks kooskõlas riigivara seaduse põhimõtete ja kõrgharidusstrateegiaga, sest võimaldab tagada kvaliteetse õppe Tallinnas.

Riigikontrolöri hinnangul oleks praegu Sisekaitseakadeemiaga seoses oluline kõrgharidustaseme tõstmine ja säilitamine ning teadustöö arendamine, keskendumine sellele, et otsida võimalusi professionaalseks koostööks riigisiseste ja rahvusvaheliste partneritega. Ida-Virumaa arendamiseks tuleks aga kasutada võimalusi, mida pakuvad Tartu Ülikooli Narva kolledž ja Virumaa kolledž, millel on erinevalt Sisekaitseakadeemiast kohalik iseloom ja õppurkond. Karis kutsus üles mõtlema, millised on need ideed, mis ka tegelikkuses aitaksid Ida-Virumaa majanduslikku ja kultuurielu ergutada, ideed, mis loovad eraettevõtluses töökohti ja inimestes kindlust, ideed, mis aitavad inimestel oma oskusi ja teadmisi kohapeal teoks teha. Riik peaks tõsiselt mõtlema, kuidas luua tingimused, et Ida-Virumaa majandusstruktuur muutuks terviklikult, kuidas leida regiooni uusi tööhõivet pakkuvaid majandusharusid.

 

Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsioonijuht
+372 640 0777
+372 513 4900
toomas.mattson@riigikontroll.ee
press@riigikontroll.ee
www.riigikontroll.ee
www.facebook.com/riigikontroll

  • Postitatud: 13.03.2017 17:48
  • Viimane muudatus: 20.03.2017 12:21
  • Viimane ülevaatus: 20.03.2017 12:21

Riigikontrolör Alar Karis vastamas Riigikogu Vabaerakonna fraktsiooni liikmete arupärimisele Sisekaitseakadeemia kolimise mõttekuse asjus.

Riigikogu

Lisamaterjalid

Dokumendid

Välislinke

Veel uudiseid