Riigikontroll: märkimisväärne osa põllumajandusloomade korjustest jääb käitlemata

Toomas Mattson | 23.10.2007 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 23. oktoober 2007 - Riigikontrolli hinnangul jäi 2006. aastal nõutud viisil käitlemata 12% veiste-, 65% lammaste- ning 60% kitsekorjustest. Eriti halb on olukord Hiiumaal, kus jäi käitlemata 72% hukkunud veistest.

Audit näitas, et kuigi esmased eeldused loomsete kõrvalsaaduste käitlemiseks on loodud, ei ole riik pööranud piisavat tähelepanu jäätmekäitlussüsteemi edasisele arendamisele ja selle toimimise kontrollile.

Riigikontrolli hinnangul ei ole loomsete jäätmete käitlemise süsteem jätkusuutlik ega arvesta loomsete jäätmete lõppkäitlemise vajadusega. Kuigi riik on kulutanud ligi 100 miljonit krooni loomsete jäätmete käitlemise tehase rajamiseks, ei paku see lahendusi ohtlike käitlusjääkide (lihakondijahu ja tehniline rasv) hävitamiseks. Samuti on riigile kuuluva loomsete jäätmete tehase võimsus praeguseks ammendunud ja jäätmemahu suurenemisel või tehase avarii korral puudub Eestis võimalus jäätmeid ohutult kõrvaldada.

Auditi tulemusena on Riigikontroll sunnitud tõdema, et riik ei tea, kui palju loomseid jäätmeid tekib ning kui suurt osa nendest tegelikult käideldakse. Samuti tuvastas Riigikontroll vajakajäämisi loomsete jäätmete käitlemise nõuete üle järelevalve tegemisel.

Põllumajandusminister nõustus auditiaruandes toodud järelduste ja soovitustega.

Riigikontroll auditeeris loomsete jäätmete käitlemise korraldust eesmärgiga hinnata, kas hukkunud põllumajandusloomade ja loomsete kõrvalsaaduste käitlemine on toimiv, tagades jäätmete nõuetekohase kahjutustamise.

Taustainfo

Kuna loomsed jäätmed on peamiseks loomataudide leviku allikaks, võib nende mittenõuetekohane kahjutustamine põhjustada ulatuslikke haiguspuhanguid. Nakkuste leviku ja keskkonna saastatuse ärahoidmiseks kehtivad Euroopa Liidus loomsete jäätmete käitlemisel ühesugused ranged nõuded, mis peaksid tagama jäätmete nõuetekohase kahjutustamise.

Loomsete jäätmete käitlemise nõuete rikkumisel võib Euroopa Liit piirata oluliselt Eesti liha ja piimasaaduste eksporti, mistõttu võib tootjatel jääda saamata kuni 1,9 miljardit krooni tulu aastas.

Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistus
Tel: 6400 777
GSM: 51 34900
E-post: [email protected]

  • Postitatud: 23.10.2007 00:00
  • Viimane muudatus: 15.09.2015 12:51
  • Viimane ülevaatus: 15.09.2015 12:51

Veel uudiseid