Eesti Riigikontroll juhib ülemaailmset keskkonnaauditi töörühma

Toomas Mattson | 13.11.2007 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 13. november 2008 - Eesti Riigikontroll võttis Kanada kolleegidelt (Office of the Auditor General of Canada) üle ÜRO egiidi all tegutseva rahvusvahelise kõrgeimate auditiasutuste (riigikontrollide) organisatsiooni INTOSAI keskkonnaauditi töörühma (WGEA) juhtimise. Praegu kuuluvad sellesse töörühma 62 riigi kõrgeimad auditiasutused ja see on 186 liikmega INTOSAI suurim töörühm.

Täna riigikontrollide maailmakongressilt Mehhikost naasnud riigikontrolör Mihkel Oviir ütles, et Eesti riigile ja Riigikontrollile on osaks saanud suur au ja vastutus. "Kui Eesti oma sõjameestega annab NATO kaudu jõukohase panuse rahvusvahelise julgeoleku tagamisse, IT-spetsialistidega küberkaitsesse jms, siis annab Eesti Riigikontroll oma panuse maailma keskkonnavaldkonna auditeerimisse. Kui 1990ndail oli Eesti Riigikontroll välispartneritelt abi saaja rollis, siis nüüd on Riigikontroll muutunud üha enam abi andjaks, teadmiste pakkujaks."

Juhtiva rolli võtmine rahvusvahelise keskkonnaauditi arendamisel haakub väga hästi Eesti üldiste arengusuundadega aastani 2030, mis on kirjas strateegias "Säästev Eesti 21", millel rajanevad algatused paindlikuma ja säästlikuma heaoluühiskonna poole liikumiseks.

Samuti saab Riigikontroll keskkonnaauditi töörühma eesistujana toetada valitsuses heaks kiidetud Eesti eesmärke Euroopa Liidus, kus Eesti soovib, et kõik riigid asuksid üheskoos võitlema kliimamuutuste vastu. Seejuures tuleb kliimamuutuste ohjeldamiseks kaasata juhtival positsioonil olevate arenenud riikide kõrval ka jõukohase panusega arengumaid, kellele Eesti saab näidata eeskuju.

Töörühma juhtimine teiste INTOSAI tegevust muudes valdkondades vedavate riikide kõrval, nagu Norra, Ungari, Suurbritannia, Ameerika Ühendriigid, Mehhiko, Maroko, Peruu, Taani, India, Holland jt, on Eesti riigile suureks väljakutseks.

WGEA töö koordineerimine annab võimaluse tutvustada rahvusvaheliselt nii Eesti riigi edusamme keskkonna alal kui ka panustada säästva arengu hindamise auditimetoodika arendamisse kogu maailmas.

Eesti kandidatuuri WGEA eesistuja kohale toetasid eriti Ameerika Ühendriigid, Kanada, Suurbritannia, Norra ja Austria.


Taustaks:

INTOSAI on kõrgeimate auditiasutuste rahvusvaheline organisatsioon (International Organization of Supreme Audit Institutions), mis asutati 1953. aastal ja kuhu praegu kuuluvad 186 kõrgeimat auditiasutust üle kogu maailma. INTOSAI kõrgeimaks organiks on iga kolme aasta tagant toimuv kongress, kes moodustab organisatsiooni juhtimiseks kongresside vahelisel ajal 18-liikmelise juhatuse.

INTOSAI eesmärgiks on parandada auditite kvaliteeti, võimaldades kogemuste vahetamist ja arendades auditimetoodikat. 1977. aastal kehtestati INTOSAI auditistandardid, millest lähtuvad avaliku sektori audiitorid kogu maailmas.

INTOSAI eesmärkide täitmise nimel tegutsevad sisuliste küsimustega komisjonid, töörühmad ning rakkerühmad, kelle tegevusest sõltub kõigi 186 INTOSAI liikme auditimetoodika, -teadmiste ja -oskuste areng.

Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistus
Tel: 6400 777
GSM: 51 34900
E-post: [email protected]

  • Postitatud: 13.11.2007 00:00
  • Viimane muudatus: 15.09.2015 12:01
  • Viimane ülevaatus: 15.09.2015 12:01

Veel uudiseid