Riigikontrolli taustainfo seoses Euroopa Komisjoni otsusega kaevata Eesti Euroopa Kohtusse laevaheitmete asjus

Toomas Mattson | 01.02.2008 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 1. veebruar 2008 - Teatavasti otsustas eile Euroopa Komisjon esitada Belgia ja Eesti vastu Euroopa Kohtule hagi sadamates laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmist käsitlevate ELi õigusaktide mittejärgimise tõttu.

Komisjon teatas oma pressiteates, et Komisjon on otsustanud alustada menetlust Belgia ja Eesti vastu, sest need riigid ei ole 2000. aastal vastuvõetud direktiivi nõuetekohaselt siseriiklikku õigusesse üle võtnud. Direktiivi eesmärk on vähendada ühenduse sadamaid kasutavate laevade heitmete ja lastijäätmete merrejuhtimist. Sel eesmärgil tagatakse direktiiviga asjaomaste heitmete ja jäätmete vastuvõtmise ning töötlemise seadmete parem kättesaadavus ja kasutamine, tõhustades merekeskkonna kaitset.

Eesti suhtes oli komisjoni tegutsemine ajendatud sellest, et laevade kontrolli käsitlevad olulised sätted, mis tagavad direktiivi järgimist, on puudulikud. Liikmesriigid oleksid pidanud kõnealuse direktiivi nõuetekohaselt üle võtma hiljemalt 27. detsembriks 2002.

Edastan ajakirjanikele, kes teemat kavatsevad kajastada, mõned taustamaterjalid, sest Riigikontroll juhtis nende teemadega seotud probleemidele tähelepanu juba 2004. ja 2005. aastal. Sealhulgas juhtis Riigikontroll tähelepanu vajadusele direktiiv nõuetekohaselt üle võtta.

Siin on lingid vastavatele audititele, allpool on kokkuvõtvad pressiteated aastatest 2004 ja 2005.

Riigikontrolli audit 16. novembrist 2004 Laevajäätmete käitlemise korraldus sadamates

Läänemere-äärsete riikide riigikontrollide ühisaudit Taani riigikontrolli juhtimisel "Laevadelt pärinev reostus Läänemeres"
(eesti keeles),(inglise keeles)

Riigikontrolli pressiteade 5. oktoobrist 2004:
Riigikontroll: sadamates pole tagatud kõigi laevajäätmete vastuvõtmine

Riigikontrolli pressiteade 27. jaanuarist 2005:
Eesti pole Läänemere riikide hulgas laevadelt tuleneva merereostuse tõrjevõimelt paremate seas

Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistus
Tel: 6400 777
GSM: 51 34900
E-post: [email protected]

  • Postitatud: 01.02.2008 00:00
  • Viimane muudatus: 29.07.2020 14:20
  • Viimane ülevaatus: 29.07.2020 14:20

Veel uudiseid