Riigikontrolör Mihkel Oviir osaleb EUROSAI kongressil

Toomas Mattson | 02.06.2008 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 2. juuni 2008 - riigikontrolör Mihkel Oviir osaleb 2.-5. juunini Krakowis Euroopa Kõrgeimate Kontrolliasutuste Organisatsiooni – EUROSAI – VII kongressil. Riigikontrolli delegatsiooni kuuluvad veel peakontrolör Jüri Kõrge, auditijuht Külli Nõmm, välissuhete teenistuse juhataja Rein Söörd ja INTOSAI keskkonnaauditi töörühma sekretariaadi juhataja Olavi Tammemäe.

Kongressi kaheks peamiseks aruteluteemaks on auditi kvaliteedijuhtimise süsteemi loomine kõrgeimas kontrolliasutuses ning sotsiaalprogrammide auditeerimine, mille alateemadena käsitletakse haridusvaldkonna ja puuetega inimeste tööturule integreerimise programmide auditeerimist. Teise teema ettevalmistamisel osales aktiivselt ka Riigikontroll, panustades küsimustike ja ettekannete koostamisse.

Kongressil kuulatakse ära EUROSAI peasekretäri aruanne organisatsiooni tegevusest aastatel 2005-2008 ja finantsaruanded koos audiitorite arvamustega, valitakse juhatuse kaks uut liiget ja audiitorid ning kinnitatakse EUROSAI eelarve aastateks 2009-2011. Aru annavad EUROSAI koolituskomisjon ja mitmed töörühmad, millest Riigikontroll osaleb kahes – keskkonnaauditi ja IT auditi töörühmas.

Kongressi ajal on kavas allkirjastada ka kaheksa riigi kõrgeimate kontrolliasutuste koostöös valminud Natura paralleelauditi ühisaruanne.

Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistus
Tel: 6400 777
GSM: 51 34900
E-post: [email protected]

  • Postitatud: 02.06.2008 00:00
  • Viimane muudatus: 15.09.2015 10:05
  • Viimane ülevaatus: 15.09.2015 10:05

Veel uudiseid