Riigikontroll soovib oma tegevusega toetada riigi usaldusväärsust, pikaajalist arengusuutlikkust ja tulla lähemale kodanikule

20.03.2002 | 0:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 20. märts 2002 - Sel nädalal valminud 2002.-2004. aasta auditistrateegia kohaselt soovib Riigikontroll oma audititegevuse tulemusena saavutada olukorra, kus valitsus esitab igal aastal Riigikogule usaldusväärse aruande riigi tegevuse, tulemuste, tulude-kulude ja varalise seisu kohta.

Riigikontrolli erilise tähelepanu all on riigi tegevus kodanike tervise, turvatunde ja toimetulekuvõime tagamisel ning ettevõtluskeskkonna arendamisel. Riskivaldkondades - riigi toetused, hanked ja tegevusload - soovib Riigikontroll vähendada kuritarvituste ja väärkasutuste võimalusi.

"Meie strateegia on olla lähedal kodanikule ja tegeleda teemadega, millest sõltub riigi edukus ja kodanike heaolu pikemas perspektiivis," ütles riigikontrolör Juhan Parts.

"Riigikontrolli auditistrateegia on üles ehitanud riskipõhisele lähenemisele ja vastutava ministri põhimõttele. See tähendab, et iga auditi käigus küsib Riigikontroll ka seda, milliseid probleeme näeb vastutav minister oma valitsemisalas ja mida ta on teinud nende probleemide lahendamiseks," lisas Parts.

Riigikontrolli auditistrateegia on aluseks Riigikontrolli järgneva kolme aasta audititegevuse planeerimisel, määratleb pikaajaliselt Riigikontrolli eesmärgid auditiliikide kaupa ja jaotab vahendid strateegiliste auditivaldkondade vahel. Samuti määrab strateegia peamised küsimused, mida Riigikontroll eri auditite käigus jälgib.

Riigikontrolli auditistrateegia on avalik dokument ja saadaval Riigikontrolli veebilehel.

Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: Sven.Soiver@riigikontroll.ee

  • Postitatud: 20.03.2002 0:00
  • Viimane muudatus: 15.10.2015 11:32
  • Viimane ülevaatus: 15.10.2015 11:32

Veel uudiseid